КЗО "Середня загальноосвітня школа № 34" ДМР


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Річний звіт 2020-2021

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 2020-2021

Посилання на презентацію до річного звіту директора


Керуючись Положенням  Про порядок звітування директора школи перед трудовим колективом, представниками громадськості щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року,  яке було затверджено наказом № 168 від 23.03.2005 року Міністерство освіти і науки України. Як керівник закладу у своїй діяльності протягом звітнього періоду керувалась  Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівників освітнього закладу.

І. Аналіз управління освітнім процесом у 2020-2021 році.  

Сьогодні в освіті відбуваються зміни, змінюються технології,  по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у закладі. Тому й важливо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до закладу, який вчить знання використовувати.

Нова українська школа - це школа для життя у 21 столітті. Освітня діяльність у школі здійснюється  відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту»,  «Про загальню середню освіту» , «Про мови»,  «Про охорону дитинства». Концепції Нової української школи  (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року  № 988-р « Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти « Нова українська школа» на період до 2029 року»; постанов Кабінетів Міністру України, нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень і доручень місцевих органів виконавчої влади з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також дотримувалися норми конвенції про права дитини. Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це - особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. В нинішньому часі важливо виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все, до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я. Головним завданням освітнього закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості.

ІІ. Загальна інформація про школу.

Комунальний заклад освіти « Середня загальноосвітня школа № 34» Дніпровської міської ради -  є комунальною власністю Дніпровської міської ради. Фінансування здійснюється Департаментом гуманітарної політики, який підпорядковується Дніпровської міської ради. Рік заснування закладу 1950 рік. Проектна потужність 724 учні. Навчальний заклад працює в І зміну, навчальний тиждень п’ятиденний. 

ІІІ. Стан і розвиток шкільної мережі.

У 2020-2021 навчальному році у школі працювали 40 педагогічних і 17 технічних працівників.

 Навчання завершили учні 1- 4 класи – 243 

  5-9 класи  - 358 

 10-11 класи  – 62

мова навчання – українська

Кадрове забезпечення

Ефективно здійснювалась кадрова політика. На початок 2020-2021 навчального року школа була забезпечена штатними працівника на 100%. 

Станом на  01.09.2020 року в навчальному закладі працював  41  педагогічний  працівників. З них мають : 

категорію « спеціаліст» - 3

ІІ кваліфікаційну категорію – 2

І кваліфікаційну категорію – 4

вищу кваліфікаційну категорію – 32

педзвання «старший учитель» - 14

педзвання «учитель – методист» - 11

Атестація вчителів у 2021 році.

В цьому році атестувалися 11 членів педколективу. Вони проводили відкриті уроки, виховні заходи, майстер класи, на яких показали високі досягнення, зростання своєї педагогічної майстерності. По результатам атестації:

- Лобойко Тетяні Володимирівні, вчителю інформатики та Валовій Юлії Сергіївні, вчителю англійської мови, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії»;

- Чернокун Катерині Агаханівні, вчителю біології, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 1 категорії»;

- Лопатніченко Сергію Юрійовичу, вчителю трудового навчання, підтверджено 11 тарифний розряд та педагогічне звання «старший учитель»;

- Долотовій Ользі Михайлівні, вчителю української мови і літератури, російської мови, зарубіжної літератури, Перетятько Вікторії Григорівні, вчителю хімії і біології та Туровій Галині Анатоліївні, вчителю географії, підтвердженно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії  та педагогічне звання « старший учитель».;

- Сорокіній Ользі Луківні, вчителю математики підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;

- Усковій Ірині Михайлівні, вчителю історії, Парьосі Наталії Миколаївні, вчителю математики, Ревякіній Оксані Олександрівні, вчителю фізики, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист».

Курсова перепідготовка

В цьому році курсову перепідготовку проходили в режимі онлайн. Перепідготовку в ДАНО пройшли:

Савенкова Гнна Олександрівна – курси  бібліотекарів  школи;

Чернокун Катерина Агаханівна – курси вчителів «Захист України»;

Ускова Ірина Михайлівна -  курси вчителів історії;

Кусенко Анна Олександрівна – курси вчителів англійської мови.

Методична робота

            Місія методичної роботи у 2020-2021 н.р. полягала в стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях:

►  створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо;

►  створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;

►  організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення.

На виконання наказу по школі від 26.08.2020р. № 70 «Про організацію та зміст методичної роботи з медпрацівниками у 2020-2021 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані взаємодіями між собою, діями з єдиною метою – досягнення кращих показників навчання і виховання.

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки вчителів та реалізувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи:

- Педагогічна рада;

- Методична рада;

- Предметні комісії вчителів;

- Психолого-педагогічні семінари;

- Нетрадиційні форми методичної роботи;

- Методичні тижні;

- Робота з молодими вчителями;

- Робота з обдарованими дітьми;

- Нетрадиційні форми методичної роботи, тощо.

У  2020-2021  н.р.   педагогічний   колектив   школи   працював   над

впровадженням науково-методичної проблеми «Педагогічні технології розвитку самоефективності учнів в освітньому просторі НУШ» (1 етап – концептуально-діагностичний).

Метою її реалізації на першому етапі було:

- конкретизація проблеми на рівні педагогічного колективу школи;

- планування роботи творчих груп;

- діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою;

- організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми;

- розробка та апробація систем діяльності освітнього закладу, конкретного педагога, спрямованої на розвиток компетентісного потенціалу особистості.

Зміст роботи полягав у психологічному, організаційному, науково-методичному й матеріально-технічному забезпеченні умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми, опануванні впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності, вивченні рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку.

З цією метою проведені наступні колективні форми роботи:

▪  Круглий стіл «Стратегії розвитку самоефективної особистості» (доповідач Ускова І.М.);

▪  Психолого-педагогічний  семінар на тему: «Навчальна самоефективність у структурі самосвідомості особистості» (доповідач Ейвазова О.Г.);

▪  Педагогічні читання «Становлення начальної самоефективності у молодшому, підлітковому та ранньому юнацькому віці» (доповідач Ускова І.М., Долотова О.М., Клітна Ю.О.);

▪  Педагогічна рада «Навчальна самоефективність та закономірності її формування на різних вікових етапах розвитку учня» (доповідач        Полховська С.Ю.).

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою в закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять директор школи, його заступники, голови методичних комісій, психолог. Питання удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання школяра, атестації педагогічних працівників, ролі методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях методичної ради.

З педагогами школи проведені інструктивно-методичні наради:  «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2020-2021н.р.»,  «Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Цифрові освітні ресурси на допомогу вчителю», «Мета і цілі оцінювання в сучасній школі» тощо.

Упродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування в роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних колективів загалом, але і досягнення кожного учня.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні новітніх форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової  та індивідуальної форм роботи з педкадрами надано предметним методичним об’єднанням.

Освітній процес у школі організовували 6 методоб’єднань:

- педагогічна майстерня вчителів початкових класів (керівник  Клітна Ю.О.);

- педагогічна майстерня вчителів словесників (керівник  Кравченко А.В., Дєвіна Л.В.);

- педагогічна майстерня вчителів природничого циклу (керівник Турова Г.А.);

- педагогічна майстерня вчителів математичного циклу (керівник Парьоха Н.М.);

- педагогічна майстерня вчителів іноземних мов (керівник  Ворона Г.І.);

- педагогічна майстерня вчителів художньо-оздоровчого циклу (керівник Лопатніченко С.Ю.).

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи. 

Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, залучаючи учнів до позакласної роботи були проведені предметні та методичні тижні:

♦  української мови та літератури «Усіх нас єднає рідна мова» (листопад 2020 р.), де традиційним для учнів та учителів стала участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності, участь школярів у конкурсі ім. Петра Яцика, флешмоб до Міжнародного дня рідної мови;

♦  Всеукраїнський тиждень права «Права людини понад усе» (04 – 08.11.2020р.);

♦  тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (листопад 2020р.);

♦  тиждень психології «Моє яскраве життя»;

♦  тиждень «Ні, я жива! Я буду вічно жити» (Леся Українка), квітень 2021р.;

Методична робота сприяла взаємному збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, забезпечувала підтримання в колективі духу творчості, прагнення до пошуку. З цією метою були проведені заходи:

ͦ  панорама відкритих уроків учителів, які атестуються «Педагогічні інновації – через творчість учителя (листопад-лютий 2020-2021 н.р.):

- математики (8-Б клас) «Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені» (вчитель Парьоха Н.М.);

- хімії (11-А клас) «Неметалічні елементи. Проект «Оксигени» (вчитель Перетятько В.Г.);

- української мови (8-А клас). Усний журнал «З мови починається народ», (вчитель Кравченко А.В.);

- біології (7-В клас) «Птахи» (вчитель Чернокун К.А.)

Вчителі школи успішно пройшли атестацію та курсову перепідготовку.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності через самоосвіту, самовдосконалення в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури тощо.

Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. З цією метою було проведено спілкування на тему «Перші кроки до майстерності», практикум «Моделювання сучасного уроку», «Технологічні підходи до проектування уроку», консультація «Психологічна атмосфера уроку».

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового:

- Навчальна самоефективність та закономірності її формування на різних вікових етапах розвитку учня» (жовтень 2020р.), «Інтеграція форм, методів і засобів навчання та виховання самоефективної особистості» (січень 2021р.)

З метою дослідження стану освітнього процесу, корекції та прогнозування в школі здійснювався моніторинг, зокрема з таких питань:

▪ навчально-методичне забезпечення навчальних предметів (вересень 2020р.);

▪ планування методичної роботи МО школи (жовтень 2020р.);

▪ робота груп подовженого дня;

▪ діяльність учнівського самоврядування.

Плани заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2020-2021 н.р. був виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

- недостатньо було організовано науково-методичний супровід саморозвитку та самовдосконалення педпрацівників у між атестаційний період;

- не практикувалися творчі звіти МО, творчих груп з метою визначення професійного зростання вчителя;

- не в повній мірі була організована робота по вивченню,узагальненню та впроваджено педагогічного досвіду вчителів школи;

- недостатньо активно залучалися вчителі школи до конкурсів професійної майстерності,навчально-методичної та науково-дослідницької роботи в школі, місті, області;

- вчителі школи недостатньо залучали учнів, які мають підвищені освітні запити, до науково-дослідницьких робіт в МАН міста, області;

- педагоги недостатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях;

Навчальна діяльність учнів

    У продовж 2020-2021 навчального року робота педколективу була спрямована на упровадження компетентнісного підходу до навчання учнів. Освітній та кваліфікаційний рівень педагогічного колективу дозволяє впроваджувати нові педагогічні технології , методи і форми навчання. Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя, динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту, (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо). Моніторинг дав змогу проаналізувати роботи не тільки класних колективів а й досягнення кожного учня.

Результати моніторингу успішності з предметів інваріантної і варіантної частин навчального плану.

В кінці кожного семестру адміністрація школи проводить моніторинг успішності з всіх предметів, що вивчаються в школі.

Не зважаючи  на те, що в ІІ семестрі два рази учні навчалися дистанційно, якість знань учнів зросла з української мови, української літератури, англійської мови, біології, математики, географії, фізики, хімії, правознавства.

Але з основ здоров’я, креслення, історії рідного краю, образотворчого мистецтва дещо знизився.

Стабільно високі результати успішності показали з історії України, всесвітньої історії, трудового навчання, фізичної культури, Захисту України, природознавства, інформатики, зарубіжної літератури, географії, біології.

Значно нижчі, ніж з інших предметів результати успішності з креслення, фізики, хімії, астрономії. 

Якісний показник з предметів складає:

Українська мова – 50%

Українська література – 61%

Російська мова – 66 %

Зарубіжна література – 68%

Англійська мова - 67%

Математика і алгебра – 48%

Геометрія -  41%

Інформатика - 94%

Правознавство і біологія-81%

Фізика - 31%

Астрономія – 79%

Фінансова грамотність - 64 %

Хімія - 39 %

Історія України – 62%

Всесвітня історія – 62%

Громадська освіта - 92%

Євровибір України – 94%

Мистецтво ( 8-9 кл.) – 63%

Основи правознавства -  51%

Фізична культура – 89%

Основи здоров’я – 65%

Музичне мистецтво – 69%

Трудове навчання - 88% 

Образотворче мистецтво – 64 %

Креслення – 30%

Історія рідного краю – 74%

Захист України – 91%

    На кінець навчального року мають високі показники якості в навчанні учні

4-А ( вч. Младьонова Н.А.), 4-Б (вч. Каіра Л.В.), 5-Б (кл. кер. Турова Г.А.), 11-А      ( кл. кер. Парьоха Н.М.), 8-Б ( кл. кер. Кравченко А.В.).

Нажаль на низькому рівні знань закінчили  школу 28 учнів 4-11 класів, що складає 6%. На високому та достатньому рівні закінчили навчальний рік 228 учнів, що складає 50%. 2 випускника 9-их класів одержали свідоцтва про базову освіту з відзнакою це Ракіта Павло та Цибенко Вікторія.

На відмінно закінчила 11 клас Скороход Діана і одержить свідоцтво особливого зразка та Золоту медаль « За високі досягнення у навчанні».

На протязі навчального року  учні брали участь в предметних олімпіадах і конкурсах:

В жовтні - листопаді з усіх предметів були проведені шкільні тури олімпіад, в яких взяли  участь всі бажаючі учні, всього 126 учнів.

Переможці прийняли участь в районних турах, в цьому році вони пройшли в онлайн режимі. Також учні школи є активними учасниками Всеукраїнських конкурсів: з математики «Кенгуру», з фізики «Левеня», природознавчі «Колосок» і «Геліантус», з англійської мови «Грінвіч» з української мови «Соняшник», з історії «Лелека» та інших.

Протягом навчального року  у зв’язку з впровадженням карантиних заходів з метою недопущення випадків захворювання, з причинених короновірусом  

COVID- 19 в освітньому закладі було організовано дистанційне навчання шляхом використання зручних та доступних форм і методів дистанційного навчання згідно розкладу уроків, затвердженого на 2020-2021 навчальний рік.

  Адміністрацією нашого закладу було вирішено обрати Google диск, як оптимальний ресурс зберігання інформації про дистанційне навчання. Для педагогічного колективу було створено наступні папки: 

- Онлайн сервіси(де вчитель вказував платформу на якій він працює, адже використання конкретних веб-ресурсів або платформ згідно листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину» обирають самі педагогічні працівники бог мають право на академічну свободу);

- Індивідуальні плани (де вчителі розміщували щотижневі плани самоосвітньої діяльності та методичної роботи);

- Розклад онлайн трансляцій та уроків ( на який було надане посилання для батьків та учнів);

- Облік успішності учнів( де вчителі онлайн мали змогу виставити оцінки);

- Поділись досвідом(де педагоги мали змогу обмінюватися посиланнями на онлайн курси, корисними та цікавими ресурсами);

- Роботи учнів.

- Сертифікати (вчителі пройшли онлайн навчання на різних освітніх платформах, а саме: «На урок», «Дія», «Всеосвіта», «Прометеус».

Виховна робота

Система виховної роботи КЗО «СЗШ№34» заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання дітей: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

     Основою виховного процесу у закладі є людина як найвища цінність.

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ :

освітньої  діяльності;

позаурочної та позакласної діяльності;

роботи органів учнівського врядування;

взаємодії з батьками.

Основними принципами виховання стали:

-   демократизація виховання;

-  гуманізація виховання, напрямок на здоров’я збереження, активність, самодіяльність і творча ініціатива;

 -   єдність навчання і виховання;

- диференціація родинного і суспільного виховання;

- особистісно-орієнтований підхід у вихованні; 

- єдність національного-патріотичного і загальнолюдського виховання.

Структура виховної роботи             

    Виховна робота в КЗО «СЗШ№34»ДМР протягом 2020 -2021 навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), методичними рекомендаціями з деяких питань організації в закладах освіти виховної роботи.  Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

•         військово-патріотичне виховання;

•         громадсько-правове виховання;

•         екологічне виховання;

•         художньо-естетичне виховання;

•         родинно-сімейне виховання;

•         моральне виховання;

•         профорієнтаційне виховання;

•         превентивне виховання

•         формування здорового способу життя;

•         розвиток творчих здібностей.

Та відповідно до основних орієнтирів виховання:

•         ціннісне ставлення до себе;

•         ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

•         ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

•         ціннісне ставлення до праці;

•         ціннісне ставлення до природи;

•         ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

     Згідно з річним планом на 2020/2021 навчальний рік виховна робота в школі організована й проводиться в різних формах і напрямках

     Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи школи є національно - патріотичне виховання. На виконання Указу Президента України від 13.10.2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015  №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою впровадження нових підходів і шляхів до виховання патріотизму як базової якості особистості в лютому 2015 року школа стала експериментальним навчальним закладом обласного рівня та розпочала дослідно-експериментальну роботу за темою: «Формування національно-патріотичної свідомості учнівської молоді засобами козацької педагогіки».

       Основними принципами виховання стали:

-   демократизація виховання;

-  гуманізація виховання, напрямок на здоров’я збереження, активність, самодіяльність і творча ініціатива;

 -   єдність навчання і виховання;

- диференціація родинного і суспільного виховання;

- особистісно-орієнтований підхід у вихованні; 

- єдність національного-патріотичного і загальнолюдського виховання.

      Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

- формування національно-патріотичної свідомості школярів, їх здатності аналізувати ситуацію у державі, розуміти своє значення та роль у сьогоденні та майбутньому;

- формування здоров’язберігаючих компетенцій усіх учасників освітнього процесу, реалізація здоров’язберігаючих проектів;

- формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості;

- створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів;

- створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня;

- формування здатності учнів до самореалізації у подальшому житті.

        У школі був розроблений план виховної роботи з класними колективами, план правового та превентивного виховання, , план роботи  соціально-психологічної служби школи, які дають змогу реалізувати програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Виховна та позакласна робота

    Протягом  навчального року проводились виховні заходи, які сприяли вихованню в учнів поваги до батьків, Вітчизни, обрядів і звичаїв українського народу. Згідно плану роботи школи педагогом-організатором, класними керівниками та вчителями-предметниками було проведено ряд свят та заходів.     

   Вересень 2020 року у школі розпочався зі свята Першого дзвоника. Майже всі заходи місяця були присвячені профілактиці здорового способу життя та спорту, пройшов «Олімпійський тиждень» серед учнів 5-9 класів.  

У річному плані роботи школи та в планах виховної роботи класних керівників 1–11-х класів   сплановані заходи за напрямами: «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» на виконання якого протягом 2020-2021 року педагогічними працівниками навчального закладу організовано та проведено наступні заходи з патріотичного виховання:

з метою виховання шанобливого та гуманного ставлення учнівської молоді до людей похилого віку, ветеранів війни та праці   у навчальному закладі були проведені наступні заходи:

година спілкування на тему: “Діти і війна” 

вечір Пам’яті для учнів 10-11-х класів, присвячений людям, чиє дитинство пройшло у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на тему: “Тільки пам'ять не сивіє”;

виставка літератури у шкільній бібліотеці на тему “Навіки в пам’яті народній”; 

привітання вчителів - пенсіонерів з Днем вчителя та 8 Березням.

заходи, присвячені відзначенню річниці партизанського руху в Україні:

виставка дитячих малюнків, стіннівок, присвячених подвигу народу у роки Другої світової війни “Уклін живим, загиблим слава”;

виставка рефератів, творчих робіт “Україна  у вогні”;

єдині уроки Мужності “Стежками  слави” (1-11 класи);

випуск газет та плакатів національно-патріотичної спрямованості, конкурси малюнків, фотовиставки, 

акції «Ветеран. Турбота», «Обеліск» та інші. 

проведено круглий стіл «Шляхами партизанської слави Дніпропетровщини» (10-11 класи)

до Дня українського козацтва (14.10.)

спортивне свято “Козацькі розваги”, 3-4 класи ;

спортивно-розважальні змагання “Козацький ринг”6-8 класи;

тематичні уроки “Козацька давнина”, 5-11 класи;

виставка малюнків “Козацька символіка”; 

З метою формування національної свідомості, виховання поваги учнів до традицій українського народу в школі продовжується робота по розбудові Козацької республіки

проведено тиждень Козацької слави, а саме: по класах свято «Ми – діти козацького роду», на якому пройшла посвята в козачата учнів 5-х класів; конкурси малюнків та знавців історії українського козацтва, 

відвідали міський Самара-фест на Богородицької фортеці.

учні школи відвідали виставку-квест «Збирач старовини: етнограф Д.І.Яворницький» та будинок-музей ученого. 

робота  над проектом «По козацьким містам України» (дистанційно)

у рамках Тижня пам’яті річниці визволення України та Дніпропетровська від німецько-фашистських загарбників (21.10.2018-28.10.2018):

вечір Пам’яті для учнів 10-11-х класів, присвячений близьким людям, чиє дитинство пройшло у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на тему: “Тільки пам'ять не сивіє” розповіді правнуків (жовтень);

виставка літератури у шкільній бібліотеці на тему “Навіки в пам’яті народній” (жовтень-листопад) ; 

екскурсія 11-х класів до села Військове (дистанційно)

З 18.11. по 22.11. з нагоди вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 1932-1933 років були організовані та проведені наступні заходи:

виховні годині на тему: “Ми низько голову схиляємо” для 1-11-х класів;

оформлено виставку літератури, присвяченої подіям 1932-1933-х років в Україні, 

У рамках Тижня правової освіти (грудень) у навчальному закладі були організовані та проведені наступні заходи:

- Акція «16 днів без насилля»

Всеукраїнський урок “Права людини” (1-11 класи);

диспут “Що важливіше: права чи обов’язки?” (9, 10 класи); 

бесіда “Я і соціум” (10, 11 класи). 

засідання круглого столу на тему: “Основні права і обов’язки людини”, 9-10 клас;

роз’яснювальні лекції з правової культури для учнів 5-9-х класів; 

індивідуальні консультації зі школярами

організовано виставку юридичної літератури в шкільній бібліотеці на тему: “Сторінками історії розвитку законів”. 

співпраця з управлінням – службою у справах дітей, центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, відділенням ювенальної превенції та патрульної поліції 

тренінг з питань поліпшення психологічного клімату в учнівських колективах для класних керівників; 

екскурсія до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на тему «Правова освіта в Україні» (квітень)

заняття у рамках проекту «Школа і  поліція». 

Протягом цього навчального року школа брала активну участь у соціальних та волонтерських проектах: «Здоровий Я», «Діти-дітям», лідерській програмі «Формула успіху».

до Дня Збройних Сил України:

виховні години, присвячені Дню Збройних сил України;

свято для учнів 3-4-х класів “Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину”;

засідання круглого столу “Захист Вітчизни-обов’язок громадянина” 11 класи, 

година спілкування на тему: “Що означає бути патріотом України” 

виставка літератури у шкільній бібліотеці до Дня Збройних Сил України.

     В грудні місяці була проведена декада інвалідів, благодійні заходи з нагоди святкування Дня Святого Миколая. 

    Також привітали з днем Святого Миколая дітей соціально-незахищених категорій, дітей-сиріт та дітей. позбавлених опіки й піклування.

       Із метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму і мужності української молоді в жовтні  було проведено заходи, присвячені річниці Революції на граніті. З метою вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України  протягом листопада  в школі були проведені інформаційно-просвітницькі заходи до Дня Гідності і Свободи, учні дізналися про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року, та про їх учасників.

         У січні проведений День пам’яті героїв Крут, для учнів 10-11 класів пройшов урок памяті «Герої Крут.Забута історія», єдина виховна година «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ»

           До Дня Соборності та Свободи України в січні проведено єдиний урок  патріотизму «В єдності – сила України», круглий стіл «Соборна мати Україна – одна на всіх , як оберіг». Організовано виставку стіннівок «Україна Соборна» для учнів 1-11 класів. 

        У лютому пройшов єдиний урок мужності «Тернистий шлях до свободи» та був організований перегляд документального фільму «Зима, що змінила нас», для учнів 9-10 класів – урок Пам`яті Героїв  Небесної Сотні , оформлений стенд.

      Для вшанування учасників бойових дій  на території інших держав в школі було розроблено та проведено багато різноманітних заходів: «Мій вічний біль - Афганістан», уроки мужності та виховні години із переглядом кіно-, відеоматеріалів про історичні події дій в Афганістані та на території інших держав. 

      До Дня народження Великого Кобзаря було проведено загально шкільний виховний захід «Вінок Шевченкові сплітаємо із віршів». Із метою  підтримки заходів із вивчення і популяризації спадщини Великого Кобзаря в Україні та за її межами, в лютому пройшли заходи до Міжнародного Дня рідної мови «Українська мова – невичерпна глибина мудрості наших предків», в березні відбулося свято «Українська пісня – душа народу». 

       Вшановуючи внесок українських учених і космонавтів  в освоєння та дослідження космосу, в квітні було проведено заходи до Всесвітнього дня авіації та космонавтики. 

      З метою забезпечення належного вшанування мужності, самовідданості учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та жертв трагедії, з нагоди роковин Чорнобильської катастрофи протягом року в школі було проведено відповідні інформаційно-просвітницькі заходи, а саме:, проведення вечора пам`яті «Мовчать слова, як квіти обеліска…» для учнів 6-8 класів, єдиний урок «Чорнобильський дзвін», виставка малюнків «Дзвони Чорнобиля – це біль та смуток».

     В травні до Дня пам`яті та примирення і річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні  в школі пройшов єдиний урок мужності «Мак- квітка памяті, символ перемоги» (1-4 класи), покладання квітів до пам`ятника загиблим радянським військовополоненим, проведено підсумкове засідання круглого столу: «Культура пам`яті». Школа є партнером Дніпровського міського відділення української спілки в`язнів-жертв нацизму.

     Із профорієнтаційного виховання було організовано зустрічі з викладачами вузів, училищ, технікумів, коледжів, представниками центру зайнятості. Проводились різноманітні заходи з профорієнтації психологом школи.

      Із метою популяризації здорового способу життя, відродження спортивних традицій України, учні школи були залучені до систематичних занять фізичною культурою та спортом. 

     У школі ведеться робота з розвитку вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання, відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті.

        Учні школи протягом навчального року брали активну участь у районних та міських конкурсах

 « Ні шкідливим звичкам » 

« Чорнобильська палітра » 

« Ми за здоровий спосіб життя » 

« Собори наших душ » (Наддніпрянські замальовки) 

« Новорічна ялинка » 

«Новорічна іграшка» 

« Вірні сини Батьківщини » 

«Охорона праці очима дітей» 

« Відкрий для себе Україну » 

«Любила гори, трави, квіти, а ви любіти Україну, діти!»

« І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже » 

 « Космічні фантазії » 

« Моя Україна » 

« Лідерський марафон» 

«Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» 

«Місто майстрів» 

«Формула успіху» 

«EVVIVA» 

«Намалюй місто майбутнього»

     На базі школи працює клуб «Дебати» (керівник Шерстюк Н.М.), 

    Закінчився навчальний рік святом «Останнього дзвоника» -онлайн.

 Правовиховна робота

      Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні. Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Постійно функціонують тематичні виставки правової літератури в бібліотеці: «Морально-правове виховання», «Права та обов’язки    громадян України». Освітня робота здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів.  Ефективною формою роботи стало традиційне  проведення Правових місячників, Тижнів правових знань у школі. У рамках Місячника правових знань проводиться значна кількість заходів:  бесіди «Конституція моєї Батьківщини»,  «Злочин і кара», «Права жінки в Україні», «Права людини в незалежній Україні»,  «Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність»,  «Я відповідаю за себе», «Культура поведінки учнів» та «Як не стати жертвою злочину»,  «Гендер та насильство»,  «Твої права  й  обов’язки»,  виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», «Фатальна вечірка»; дні надання інформації  про чинне законодавство; конкурси творів, малюнків та стіннівок, рефератів на правову тематику, вікторини, міські правові брейн-ринги;  бесіди до Дня юриста, до Дня прав людини, до Дня Державного Прапора, до Дня соборності України.  Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин, хуліганство.

Соціальний захист

    У навчальному році робота школи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,  від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», від 01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», розпорядження Кабінету Міністрів від 11.06.2007 № 119/2007-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2006-2016 роки».

    Робота з  даного напрямку  проводилася відповідно до  річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій. 

     На початку року був створений банк даних на дітей облікових категорій, який систематично оновлюється щоразу при зміні соціального статусу дитини. У навчальному закладі знаходяться на об¬ліку 58 учнів з багатодітних сімей,  учнів —9 діти-інваліди,9 учнів – потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, 5 учнів – діти-переселенці, 14 учнів – батьки яких учасники АТО, 8 учнів –діти-сироти,1 дитина з малозабезпеченої родини.

    Заступником директора з виховної роботи постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітьми, які залишились без батьківського піклування та інших дітей із соціально незахищених категорій. 

     На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» у школі видано накази  «Про організацію індивідувального навчвання в школі», тому числі дітей з інвалідністю. 

Важливу роль у роботі школи відіграє психологічна служба. У своїй роботі психолог школи керується Етичним кодексом психолога, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказами та відповідними листами Міністерства освіти і науки України.

Працює психолог відповідно до програм: «Молодь України», «Репродуктивне здоров’я нації», «Національний план щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Протягом н.р. психологічною службою було здійснено комплекс заходів з виховання, навчання, розвитку і соціального захисту особистостей учнів у школі та за місцем проживання. Спираючись на основні види діяльності, проводилися індивідуальні та групові обстеження відповідно до плану роботи та на запит.

Це: соціометричні дослідження (визначення статусу кожного учня у колективі, виявлення учнів «групи ризику» та вивчення психологічного клімату); діагностика професійного самовизначення учнів старших класів; діагностичне обстеження пізнавальних процесів учнів спеціалізованих класів; діагностика психологічної готовності майбутніх першокласників; анкетування серед учнів старших класів на тему «Протидія торгівлі людьми»; анкетування з метою виявлення насилля в сім’ях, класах та позашкільному середовищі; визначення обізнаності серед учнів з проблем ВІЛ/СНІДу, наркоманії та тютюнопаління. Охоплено паралелі 1-11-х класів.

За результатами досліджень проводилася корекційна робота та надавалася допомога і підтримка учням, медпрацівникам, батькам (опікунам).

Протягом навчального року проводилися індивідуальні та групові консультації учнів, батьків(опікунів), вчителів-предметників та класних керівників щодо проблем різноманітного характеру; проблеми навчання та виховання дітей; проблеми спілкування дітей з батьками, однолітками, вчителями; професійне визначення особистості; організація і зміст навчання дітей з особливими освітніми проблемами; соціально – правовий захист учнів.

Для учнів, батьків проводилися виступи на тему: «Як стати авторитетом для своєї дитини», «Роль родини у вихованні дитини»,  «Підліток у світі шкідливих звичок», «Формування здорового способу життя  у підлітків та молоді», «Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії та тютюнопаління», «Запобігання торгівлі людьми», «Профілактика виникнення насильства у сім’ї», «Профілактика правопорушень», «Права та обов’язки учнів у школі» та багато інших.

Щодо психологічної просвіти, а також профілактичної та розвивальної роботи відбулося посилення заходів серед представників груп ризику та сімей, які мають ознаки СЖО.. Ведуться журнали обліку повідомлень про виявлену дитину (сім’ю), яка має ознаки СЖО. Журнал заяв та повідомлень про вчинення насильства та жорстокого поводження з дітьми.

      Психологічна служба веде консультативну роботу з проблем насилля  у сім’ї, класі, позашкільному середовищі та з проблеми жорстокого поводження з дітьми, а також займається організацією консультпункту для старшокласників з метою вибору майбутньої професії.

       Профілактична та розвивальна робота у навчальному закладі здійснюється відповідно  до плану. Це зустрічі з фахівцями, тренінги, ділові ігри, круглі столи, диспути, відео лекторії, батьківські збори, виховні години, години психолога . У жовтні-листопаді  проходила акція «16 днів без насилля» ( круглий стіл «Робота за кордоном – сподівання та реальність», «Замуж за іноземця», зустріч зі шкільним офіцером поліції); у листопаді – заходи, присвячені  Всесвітньому дню відмови від паління; у грудні – захід, присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом; захід, присвячений Всесвітньому дню інвалідів; заходи, присвячені Всесвітньому дню прав людини; у квітні – заходи, присвячені Всесвітньому дню здоров’я. У травні організовано заходи, присвячені Всесвітньому дню сім’ї.

        Протягом навчального року надавалася допомога у роботі Козацької Ради, спільно проводилися рейди «Урок».

       Пріоритетними у роботі на наступний навчальний рік залишається діагностична та корекційна робота з учнями, психологічний супровід, консультативна робота, просвітницька діяльність.

        Спільно з радою старшокласників розроблено єдині вимоги для учнів. Згідно наказу по школі «Про роботу з підлітками, що потребують особливої педагогічної уваги», створено банк даних неблагонадійних та малозабезпечених сімей та сімей учнів, схильних до правопорушень. 

Така кропітка систематична робота поступово дає свої результати. Так, у н.р. жодного учня не стоїть на обліку у ювенальній превенції.. На внутрішкільному обліку знаходиться 5 учнів з девіантною поведінкою. 

 Профорієнтаційна робота

     Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями школи, визначеними  Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні протягом року отримували роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено зустрічі та просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій);

-  професійне виховання (учні старшокласники вчились складати резюме; знайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх;)

   Питаннями професійного вибору займаються  класні керівники, адміністрація та психолог. У навчальний заклад  протягом року також приїздило багато представників навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтаційною метою.

Співпраця з батьками та громадськими організаціями

     Виховання учня у школі  і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї та навчального закладу, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців. Доброю традицією та зростанням ефективності співпраці батьків і адміністрації є засідання шкільного батьківського комітету.  На всіх таких зустрічах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними. Постійно проводилися батьківські збори. Батьки завжди є помічниками класних керівників, учасниками всіх шкільних заходів і свят

       Хочу подякувати батькам за допомогу і підтримку у роботі часто не лише моральну, а й матеріальну та практичну.

Фінансова господарська діяльність

   У 2020 -2021 році було покращено, за рахунок державної субвенції, матеріальне технічне забезпечення освітнього закладу, а саме: придбано комп’ютери, шкільні парти та стільці, конструктори. Також освітній заклад приймав допомогу від батьків у вигляді ремонтних робіт.

Організація харчування учнів в освітньому закладі

Організація безкоштовного харчування у КЗО « СЗШ № 34» ДМР  здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», рішення Дніпропетровської міської ради від 20.05.2020 № 22/57 «Про внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки» 

Робота щодо організації харчування у навчальному закладі здійснюється згідно з наказами по школі, які видаються на початку І та ІІ семестру. Безкоштовне харчування одержують учні 1-4 класів у кількості 280 чоловік. Згідно за наказом «Про звільнення учнів з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей учасників АТО від оплати за харчування» безкоштовним харчуванням охоплено: 

- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 7 (з них 1-4 кл. - 1) 

- Діти , батьки яких потерпілі від ЧАЕС – 7  (з них 1-4 кл. - 2) 

- Діти з багатодітних сімей – 48 (з них 1-4 кл. - 13) 

- Діти –інваліди – 8 (з них  1-4 кл. - 2) 

- Учні, батьки яких приймали участь в АТО – 17 (з них 1-4 кл. - 11)

- Діти, з числа внутрішньо переміщених осіб – 5 (з них 1-4 кл. - 4)

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

- Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, стан дитячого травматизму

- Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм під час освітнього процесу у навчальному закладі знаходиться під щоденним контролем директора  школи, заступників директора з НВР, ВР та ГЧ.

- На початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради в серпні затверджено план роботи школи на  навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона праці та безпека життєдіяльності».

- Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки , безпеки життєдіяльності затверджені наказом по школі.  Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці  України .

- Наказом по школі передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство  тощо. 

- Раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання та перевірка  знань працівників   з питань охорони праці  та  безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. 

- У навчальному закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу.

- На 01 вересня всі  працівники   надали медичні книжки з дозволом на роботу.  Питання охорони  праці  обговорювалися на засіданні педради, на нараді при директорові. У вересні класними керівниками був проведений  вступний інструктаж з усіма учнями школи,  про що свідчать записи у класних журналах. Учителями - предметниками був проведений  первинний інструктаж з записами у відповідні журнали з учнями  в кабінетах підвищеної безпеки. Перед спортивними змаганнями та при проведенні заходів за межами території школи проводилися цільові інструктажі, реєстрація яких проводилася у відповідному журналі. 

- Проводяться повторні інструктажі 1 раз на 6 місяців  (у вересні та березні) для всього колективу. 

- Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах. Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання зі складанням акту. 

- Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу навчального закладу  з цих питань. 

- Відповідно до вимог нормативних документів у школі  розроблена документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.     

- Розроблені й затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів.

- Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

- Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ .

- Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації.      

- На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться повторні інструктажі з безпеки життєдіяльності, а перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями - цільові інструктажі з учнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. 

- На видному місці розміщені плани евакуації з поверхів на випадок пожежі чи іншої НС. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці й безпеки життєдіяльності.

- Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор  звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом.

- Випадків, пов’язаних з порушенням норм охорони  праці, безпеки життєдіяльності, у колективі, на робочих місцях, під час організації освітнього процесу у навчальному  році не виявлено.

- У школі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

- Розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру виконані в повному обсязі.

- Відповідно до розроблених заходів з учасниками освітнього процесу проводилися інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні, тема яких: «Профілактика травматизму під час організації освітнього процесу та в побуті». «Поведінка дітей з незнайомими предметами». «Дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги».   

- При проведенні як шкільних, так і міських масових заходів  призначаються особи, відповідальні за збереження життя й здоров’я учасників на кожній ділянці роботи.

- У  квітні кожного року у школі проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно з планами евакуації. Планується такі заняття проводити і у вересні. (в цьому році заняття не проводилися через пандемію)

- Робота педагогічного колективу та працівників навчального закладу з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі адміністрації. У школі було проведено ряд навчально - виховних заходів з питань охорони праці, а саме: місячник «Діти на дорозі!» (вересень) «СНІД - загроза людству» (грудень ) , Тиждень охорони праці (квітень),  вікторину для учнів 3  класів, тематичні виховні години, конкурси плакатів та стіннівок, перегляди тематичних відеофільмів та відеороликів. 

- Зважаючи на проведену профілактичну роботу, фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм,випадків травматизму  серед працівників та учнів школи під час освітнього процесу в навчальному році не зафіксовано.

Робота учнівського самоврядування(козацька рада)

-       Учнівське самоврядування в н.р. спрацювало на достатньо дієвому рівні, були досягнення, та є і недоліки. Найголовніше завдання на наступний навчальний рік полягає в тому, щоб робота Учнівської Ради була направлена на  розвиток більшої ініціативності зі сторони учнів. Коли ініціатива належить дітям, вони беруть активну участь у процесі прийняття рішень, але під керівництвом дорослих. Лише через особисту участь вони можуть розвинути власні здібності і навички, сформувати життєві цілі, самоствердитись і самореалізуватись. Лідери шкільного парламенту взяли активну участь у міській програмі  « Лідерський марафон»

-      У н. р. успішно працював шкільний сайт, створено сторінку в Інстаграмі та Фейсбук.  Активісти самоврядування на чолі з  педагогом-організатором  систематично висвітлювали усі проведені у школі заходи на сайті та на сторінках Інстаграм.

Використання інноваційних форм і методів профілактичної роботи з неповнолітніми

-              Пріоритетними у роботі залишається впровадження просвітницької діяльності переважно групових та масових форм роботи. Використовуються інтерактивні методи (тренінги, рольові ігри тощо), які сприяють кращому засвоєнню інформації учнями. З метою правового виховання неповнолітніх у роботі  використовуються : дискусії, диспути з правових знань, «круглі столи», лекції, розповіді, роз’яснення, консультації, вистави, поширення інформаційно-рекламного матеріалу…

-       Протягом ІІ навчального семестру з учнями, які мали пропуски уроків без поважних причин ; з учнями, схильними до правопорушень проводились виховні бесіди, індивідуальні консультування – адміністрація,  практичний психолог, класні керівники.

-      Проводяться виховні бесіди з учнями, які мають пропуски уроків без поважних причин, індивідуальні консультування з учнями, схильними до правопорушень з метою психокорекції помилкових типів поведінки, залучення до позакласної та позашкільної роботи дітей із сімей, які опинилися в СЖО, переселених із зони АТО                          

Заходи проведені з батьками

-        Проведення індивідуальних консультувань батьків на запити (психологічна служба – протягом навчального року).

-  Батьківські збори з питань правового виховання учнів та перебування дітей на вулиці у позаурочний час на теми :

- «Бережіть своїх дітей!» «Права та обов’язки учнів у школі» «Виховуємо дітей правильно» «Молодь і смачна отрута»

- «Як порозумітися з підлітком?» «Профілактика виникнення насильства у сім’ї»…

- Систематичне проведення просвітницької та консультативної роботи з батьками з питань навчання, виховання, розвитку, забезпечення прав та законних інтересів дітей – індивідуальні та групові бесіди з батьками (практ. психолог).

Класні керівники у своїй роботі використовували такі форми і методи:

- Кропітку роботу з класними колективами у 2020/2021 навчальному році проводили класні керівники, які спланували виховну роботу на основі річного плану роботи школи. До плану були внесені заходи обласного, міського, шкільного рівнів, а також кожний класний керівник складав орієнтовний план проведення класних виховних годин.

- - класними керівниками велись бесіди з усіх напрямків виховання; 

- - проводились інструктажі з безпеки життєдіяльності, які зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;

- - бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники;

-       Початкова школа: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра - інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, бесіда, свято, усний журнал, групова справа, уявна подорож, конкурси, ігри, демонстрація, розповідь, моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, виставка-ярмарок, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, спортивні змагання, козацькі забави, театр, веселі старти, естафети, догляд за рослинами 

-        Враховуючи вікові особливості учнів основної школи, у роботі з ними використовували такі форми роботи: година спілкування, класні збори, година класного керівника, анкетування., зустрічі, тренінг,  конкурс, родинне свято, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС) (випуск газети, усний журнал та ін.), бесіди з використанням ІКТ, проект, виставка-конкурс, похід, ігрова програма, акція (милосердя благодійна,.),виставка творчих робіт, трудовий десант, , конкурсна програма, інтелектуальна гра.

-         Форми роботи в старшій школі: диспут, відверта розмова, тренінг, конкурс,  зустрічі, тестування, екологічний десант,  тематична дискотека, шоу-програма, проект, благодійна акція, брейн-ринг, дебати, похід, екскурсія, презентація, аукціон, вечір поезії, круглий стіл, прес-конференція, презентація-захист, творчий портрет, школа лідера, театральна вистава, тематичний діалог, конкурс творчих робіт, захист проектів, вікторина, інтелектуальна гра.

- Протягом роботи у н.р. виявлено ряд недоліків, а саме:

- - потребує покращення співпраці педагогічного, батьківського та учнівського колективів школи в розрізі батьківського навчання та проведення батьківських лекторіїв;

- - проблемою є нестача ТЗН для роботи самоврядування;

- - проблемними залишаються спізнення учнів на 1 урок;

- - потребує покращення якості проведення виховних годин, заходів, ведення ділової документації класними керівниками;

- - потребує активізації робота учнівської організації самоврядування, робота шкільного прес-центру.

 

       Виходячи із вищезазначеного, врахову¬ючи результати виховної діяльності педагогічного колективу у н. р. діяльність педколективу буде спрямована на:

- використання накопиченого досвіду, посилення виховного впливу на учнів, батьків у вихованні морально-етичних якостей, екологічної та фізичної культури, потреб у творчості, культурних міжособистісних стосунках;

- продовження роботи за програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх закладів України», що орієнтовані на формування стійких інтересів до культурних та духовних цінностей, розвитку особистості;

- надання  особливої уваги родинному вихованню та співпраці педагогів з батьками: практичне проведення  батьківських лекторіїв з використанням цікавих новітніх програм, форм, методів, та  за участю представників психолого-соціальної служби школи та представників  громадських організацій міста; обговорення зовнішнього   вигляду школярів, та участі їх у різних шкільних та позашкільних заходах, конкурсних   програмах;

- продовження роботи з національно-патріотичного виховання за Концепцією з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

- продовження роботи щодо реалізації заходів з Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя – здорова нація».

-  продовження роботи шкільних проектів, які розширюють форми заохочення та відзначення учнів за участь у шкільних та позашкільних заходах, конкурсах;

- продовження проведення свят, конкурсів та розваг спільно з батьками, та посилення педагогічного впливу на виховання учнів у родині, класному колективі, обновити форми та методи роботи з батьками, залучить до співпраці громадські організації, психолого-соціальну службу школи;

- продовження пошуку діяльних форм роботи із соціалізації та профорієнтації учнів;

- продовження сприяння активної участі класних колективів у шкільних та позашкільних заходах.

- звернути особливу увагу та виділити у планах виховної роботи теми Моральності   учнів та батьків (порядність, повага до людей та їх праці; повага людини до людини);

- культура спілкування між учнями, з вчителями, відповідальність за свої вчинки;

-  продовження запровадження інноваційних методик та здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі школи, активне залученні до даних заходів учнівського та батьківського колективів;    

-   дотримання графіка проведення батьківських зборів та ведення протоколів;

- посилення правовиховної роботи класних керівників (залучення дітей з давіантною та деликвентною поведінкою до суспільно-корисної праці, до гурткової роботи, робота з їх батьками; систематичні зустрічі з представниками правоохоронних органів, психологами, юристами)

Пріоритетні завдання виховної роботи на новий навчальний рік

формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності рідній країні, турботи про добробут свого народу;

виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до рідної мови та української культури;

формування морально-активної особистості, чуйної, чесної, працелюбної, справедливої, милосердяної толерантної, терпимої до іншого, миролюбної, готової допомогти іншим;

формування особистості ввічливої, делікатної, тактовної; з високим почуттям обов'язку; особистості, яка вміє працювати з іншими; здатної прощати і просити пробачення; особистості, яка може протистояти виявам несправедливості, жорстокості;

формування усвідомлення місця природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; - критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;

виховання особистості, яка володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;

виховання усвідомлення учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;

формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.