Дніпровська гімназія № 34 Дніпровської міської ради / тел. (063) 416-10-99 / [email protected]


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Річний звіт 2022-2023

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КЗО СЗШ № 34

ДМР

ЗА 2022-2023 Н. Р.

  

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

 А. Барбюс

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ!

Закінчився навчальний рік, тому звітні збори, які вже стали традиційними – це час підведення певних підсумків у роботі колективу школи, учнів та й безпосередньо директора на посаді протягом 2022-2023 н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55 ми проводимо загальні збори. Для проведення зборів, ми керуємося діючим Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (із змінами), Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178
            Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор школи керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Освітній  процес у Комунальному заклад освіти «Середній  загальноосвітній школі № 34 розпочався відповідно до структури навчального року  з 01 вересня 2022 року та тривав по 02 червня  2023 року за дистанційною формою. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  освітнього закладу та семестровою системою: І семестр тривав з 01 вересня 2022 року по 23 грудня 2022 року; ІІ семестр з 09 січня по 02 червня 2023 року.

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. Освітнє середовище закладу є безпечним та комфортним для учасників освітнього процесу. Ми постійно працюємо над його оновленням та покращенням.

Заклад освіти підключений  до швидкісного інтернету (100 МБ/с), що значно покращує освітній процес у школі і дозволяє використовувати всі можливості глобальної мережі Інтернет. З розвитком глобальної мережі Інтернет школа отримала необмежені можливості представити себе, свій колектив та його досягнення далеко за межами свого регіону. Одночасно з’явилася можливість отримувати додаткову інформацію про навчальні заклади України та зарубіжжя, переймати їх досвід для покращення якості освітніх послуг. Інтернет дозволив вести спілкування між колегами-педагогами на сторінках веб-ресурсів, обмінюватися своїми надбаннями, вирішувати наболілі проблеми, тощо. Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за інклюзивною формою. Протягом 2022/2023 навчального року у закладі освіти, відповідно до заяв батьків та висновку ПМПК,   було організовано інклюзивне навчання у 1-А – 1 учень, 3-А класі – 1 учень,  4 –Б – 2 учні, 7-А – 1 учень. Організовано роботу з  п’ятьма асистентами вчителів, які пройшли курсову  перепідготовку. На початок навчального року  для учнів з особливими освітніми потребами  розроблено індивідуальну програму розвитку за участю батьків, класних керівників, психолога. ІПР протягом року переглядалася, доповнювалася відповідно до можливостей та розвитку дітей.    За висновками  ПМПК  введено корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення, соціально-побутового орієнтування, ЛФК. У закладі освіти тричі на рік відбувається засідання команди супроводу дітей з ООП щодо складання та доповнення індивідуальної програми розвитку дитини із залученням фахівців з інклюзивно-ресурсного центру. Проте гострою проблемою залишається облаштування ресурсної кімнати для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Тому це є одним із основних пріоритетних напрямків роботи адміністрації закладу на наступний навчальний рік.

Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання жорстокості та насиллю в шкільному середовищі. У грудні проведено акцію «16 днів проти насильства», у січні учні 6-8 класів відвідали захід «Школа без булінгу». На сайті школи розміщено корисні матеріали щодо теми антибулінгу. У лютому 2022 року на педагогічній раді затверджено «Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) у закладі освіти, яке встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу.

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 2022/2023навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.

У 2022/2023навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи.  В освітньому закладі  оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2022/2023навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

У класних журналах 1-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.

Протягом 2022/2023 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів, дотримання правил дорожнього руху, технічної безпеки, протипожежної безпеки під час онлайн освітнього процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», комплексних заходів  щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що робили записи встановленої форми в журналах з ТБ, планах класних керівників, класних журналах.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в побуті обговорювалися під час засідань педагогічних рад, на нарадах при директорі, на класних батьківських зборах.

Проведена соціальна паспортизація класів, школи. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, із неповних сімей, дітей учасників АТО.

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2022/2023 навчальному році в основному виконані. У навчальному закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2022/2023 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів  та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів  «Основ здоров‘я» у 4-9-х класах.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у закладі Дня цивільного захисту (дистанційний формат).

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

  На закінчення 2022/2023 навчального року у початкових класах закладу освіти навчається – 191 учнів,  у 5-9 класах – 307 учнів, у 11 класі – 28 учнів.

Згідно з річним планом роботи  освітнього закладу  на 2022/2023 навчальний рік адміністрацією закладу було проведено аналіз досягнень учнів 1-4, 5-11-х класів за 2022/2023 навчальний рік.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2022/2023навчального року із  526  учнів 1-11 класів:

 • 191 учню 1-4  класів  оцінені вербально і оформлені свідоцтва досягнень;
 • 427 учнів переведено  на наступний рік навчання;
 • 5  учнів закінчили навчання за інклюзивною  формою;
 •  8 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
 • не атестованих учнів немає.

Плідною роботою педагоги освітнього закладу добилися таких навчальних досягнень серед учнів 5-11  класів,  що жоден з їх вихованців не має знань на початковому рівні.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, робимо висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. 

Мережа класів

Середня наповнюваність класів у 2022/2023 навчальному році становить 27 учнів. Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2022/2023 навчальному році були:

 

 • спільна робота з ДНЗ;
 • контроль відвідування учнями онлайн занять;
 • організація навчання за інклюзивною формою;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками;
 • надання закладом якісної освіти.

 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що вони зумовлені зміною місця проживання родини або пов’язані з переїздами.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

 

Робота з обдарованою молоддю

 

У 2022/2023 н. р. значна увага приділялася роботі з обдарованими дітьми, втілювались у життя заходи щодо реалізації програми «Обдарована дитина».

Ефективною формою роботи для реалізації, утвердження своїх здібностей є предметні олімпіади та конкурси.

Упродовж чотирьох років організації навчальної та виховної діяльності  ми стали свідками того, що українська система освіти активно реформується, щоб відповідати світовим тенденціям, потребам економіки, а також сучасним особистісним і суспільним запитам.

 У навчальному році, що минув, освітня діяльність початкової школи була спрямована на реалізацію  вимог Концепції  державної політики в сфері освіти «Нова українська школа». Діяльність  педагогів знайшла своє відображення у застосуванні методик компетентісного та інтегрованого навчання, практично-діяльнісних та дослідницьких підходів, дотриманні  принципів дитиноцентризму та безпечності організації освітнього середовища.

Випускники 4-х класів  у повному обсязі пройшли  адаптаційно-ігровий та основний етапи навчання в Новій українській школі; у якій приємно навчатися, адже вона надає не лише знання, але й навчає здобувачів освіти застосовувати їх у повсякденному житті.

Відстеження особистісного розвитку дитини та хід опановування нею навчальним досвідом, як основою компетентностей, здійснювалося шляхом упровадження  системи формувального оцінювання. Використання  такої форми оцінювання дозволяє відстежувати особистісний поступ  кожної дитини, хід опановування нею змістом навчального матеріалу  та вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію розвитку особистості.

В кінці навчального року, за рішенням педагогічної ради,  підсумкове оцінювання для учнів 1-2 класів є вербальним. А для здобувачів освіти 3-4 класів – рівневим. Воно передбачає зіставлення навчальних досягнень учнів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. За результатами підсумкового оцінювання усі здобувачі школи І  ступеня переведені на наступний рік навчання.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Протягом 2022/2023 навчального року педагогічні працівники закладу працювали над загальношкільною науково-методичною проблемою у наступних методичних об’єднаннях:

 • предметів суспільно-гуманітарний циклу;
 • предметів природничо-математичного циклу;
 • початкових класів;
 • класних керівників.

Аналіз роботи методичних об’єднань засвідчує, що основну увагу вчителі приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, спільному вирішенню завдань, поставлених методичними об’єднаннями щодо втілення сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів. На засіданнях методичних об’єднань розглядались, зокрема, такі питання:

 • виконання Державних стандартів освіти;
 • вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;
 • опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у 2022/2023 навчальному році;
 • методика організації та проведення сучасного уроку;
 • використання інтерактивних технологій як засіб підвищення ефективності уроку;
 • формування предметних компетентностей в учнів;
 • робота з творчо обдарованою молоддю, залучення до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах;
 • вивчення передового педагогічного досвіду вчителів міста, області.

Робота методичних об’єднань була спланована, засідання проводилися на належному рівні з обговоренням науково-теоретичних питань і практичної діяльності вчителів.

Науково-методична рада закладу забезпечувала планування, керівництво та аналіз методичної роботи протягом року. Майстерність учителів здійснювалася через постійне самовдосконалення, вивчення передового досвіду вчителів України та своїх колег шляхом самоосвіти та через участь у роботі методичних об’єднань, семінарах, виконанні особистих творчих планів.

Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Традиційним у закладі освіти залишилося проведення предметних тижнів та творчих тижнів учителів, які атестуються.

Питання методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалення професійної майстерності були предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, адміністративних нарад, нарад при директорі.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів. Педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

Разом з тим в організації методичної роботи багато невирішених проблем, суттєвих недоліків:

•        недостатньо налагоджене взаємовідвідування уроків учителями;

•        кожне методичне об’єднання автономне у своїй роботі й практично не пов’язане з роботою інших методичних об’єднань;

•        недостатня роль голів методоб’єднань в організації цілеспрямованої роботи зі здібними учнями з підготовки шкільних команд до участі в міських та обласних етапах учнівських олімпіад, конкурсах різних рівнів;

•        педагоги залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;     

•        потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у міському конкурсі «Учитель року».

 

РОЗДІЛ ІV. ВИХОВНА РОБОТА

    У 2022/2023 навчальному році виховна робота в школі  була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми: «Формування національно-патріотичної свідомості учнівської молоді засобами козацької педагогіки» і проводилась на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, Статуту школи, річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік. Виховна робота  була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2021 року № 1038; програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2021 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2021 року); Конвенції ООН про права дитини. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ МОН № 1243 від 31.10.2011, яким затверджено "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України",  як важлива умова комплексного впливу на особистість, підвищення ролі освіти в розбудові й зміцненні  української державності та утвердженні національної єдності.

На основі цих нормативно-правових документів у школі функціонувала виховна система школи як цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання, відбувалося моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Головне завдання школи – так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів полягало у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш важливим було повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня- громадянина, патріота України.

Завдання виховної системи:

•      Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

•      Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

•      Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

•      Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

•      Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

•      Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

•      Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

•      Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани роботи класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські   заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

Принципи виховної системи школи:

•      принцип гуманізації і демократизації виховного процесу

•      принцип зв’язку виховання з реальним життям

•      виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності

•      єдність вимог і поваги до особистості

•      послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

Виховна робота реалізується за такими напрямами:

•      Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

•      Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

•      Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя.

Психологічна підтримка учнів та вихованців.

•      Національно-патріотичне виховання.

•      Екологічне виховання.

•      Моральне виховання.

•      Родинне виховання.

•      Художньо-естетичне виховання.

•      Розвиток творчих здібностей учнів.

        Виховна робота була спрямована на реалізацію календарних, традиційних  свят, конкурсів, заходів щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Система виховної роботи школи забезпечує:

•      активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

•      організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

•      розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позашкільній діяльності;

•      гуртування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

•      соціальну захищеність і підтримку учнів;

•      співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

•      співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

•      концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку та самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу.

Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єднання класних керівників (керівник – Чернокун К.А)

Методичне об'єднання класних керівників - структурний підрозділ внутрішньо -шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

•      підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

•      забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

•      озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

•      вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

•      координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

•      сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

•      організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

•      координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

•      планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

•      організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

•      обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

•      оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

   Виховна робота в школі носить плановий, цілеспрямований характер. Цьому свідчить комплекс  актуальних питань, які розглядались на нарадах при директорові, нарадах при заступникові з навчально-виховної роботи, малих педрадах, педрадах, серед яких:

- Про організацію чергування по школі учителів та учнів у 2022/2023 навчальному році

- Про організацію профорієнтаційної роботи

- Про попередження дитячого травматизму під час організації освітнього процесу

- Про стан відвідування учнями онлайн уроків

- Про роботу щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів

- Про організацію та проведення  канікул 2022-2023 року

- Про стан виховної роботи в школі за  2022/2023 навчальний рік

- Про роботу школи по застереженню від дитячого травматизму в період зимових канікул 2022/2023 навчального року

-  Про стан  роботи з дітьми пільгового контингенту.

        - Про роботу з дітьми, схильними до правопорушень. Реалізація комплексної програми попередження злочинності (листопад)

         - Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ  (педрада - жовтень)

        - Патріотичне виховання учнів на засадах духовного гуманізму (педрада  січень)
         У 2022/2023 навчальному році у школі було проведено щорічні виховні заходи онлайн: свято Першого дзвоника; День захисника України; День партизанської слави; День миру; День пам’яті жертв голодоморів 1932-1933рр., акція «Запали свічку!»; День вчителя; День української писемності та мови; День інвалідів; Всесвітній День боротьби зі Снідом; «Козацькі розваги» до Дня Збройних Сил України; бібліотечні свята;  спортивне свято до Дня Українського козацтва;  заходи до дня визволення України від нацизму; тиждень правового виховання; заходи до Дня Святого Миколая; новорічні та різдвяні свята для учнів 1-11 класів, заходи до дня Соборності України, «Пам’ятай за Крути», до Дня св.. Валентина, до Дня рідної мови, виховні години до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, відеопривітання«Всім жінкам присвячується», Шевченківський тиждень тощо;  місячник «Увага! Діти на дорозі!»; День знань з основ безпеки життєдіяльності; Олімпійський тиждень; Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху; зустрічі з представниками ювенальної превенції,  спортивне свято до Дня Збройних Сил України; військово-патріотична гра «Джура», спортивні змагання «Веселі старти» тощо.

        На належному рівні проводилася  патріотична, правовиховна робота та робота з протидії усім видам насильства. У школі заплановано і проведено: уроки мужності; благодійні акції «Допоможи воїнам АТО», «Діти дітям»;  «Подари надежду другому» акція «16 днів без насильства»; Всеукраїнський тиждень права; зустріч з представниками ювенальної превенції; диспут «Як захистити себе від насильства в сім`ї». З метою формування військово-патріотичного виховання в школі  налагоджена співпраця з військовим комісаріатом, проведено  фізкультурно-патріотичний фестиваль «Нащадки козацької слави», спортивне свято «Козацькі забави». Учні школи беруть участь в благодійних акціях для підтримки воїнів в АТО, проводять  зустрічі з волонтерами та воїнами ООС. 

        В рамках Всеукраїнського тижня правового виховання дітей та учнівської молоді класні керівники разом з вчителем права провели: Всеукраїнський урок в 1-11 класах на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, урок-презентація власних проектів «Права і свободи людини та громадянина», просвітницька вікторина «Права дитини на здоров’я», диспут «Кримінальний кодекс. Правопорушення і підліток», конкурс малюнків на тему «Права дитини», конференція «Права людини: історія і сучасність», конкурсна програма для учнів 6-х класів «Права та обов’язки дитини», просвітницька гра для учнів початкової школи «Мандри в казку Права», виховний захід для учнів 3-4 класів «Юні мовознавці»: «Слово лікує, слово ранить. Вірус лихослів’я і як з ним боротися?», п’ятихвилинка «Чи знаєш ти свої права? Чи виконуєш ти свої обов’язки?».

       З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей  організована робота з попередження дитячого травматизму, створено комісію з розслідування нещасних випадків, ведеться «Журнал реєстрації нещасних випадків, що трапились з учнями школи».

     Аналіз роботи з попередження дитячого травматизму проводиться два рази на рік .  З метою збереження життя та здоров’я учнів учителями-предметниками проводяться інструктажі з техніки безпеки під час проведення лабораторних та практичних робіт, записи про які відмічаються у спеціальних та класних журналах. Особлива увага збереження життя та здоров’я дітей приділяється на уроках фізкультури.

     На сьогодні, в основі сучасної ідеології фізкультурно-оздоровчої та фізкультурно-спортивної діяльності є: здоровий спосіб життя; цілеспрямована рухова активність; формування моральної та матеріальної відповідальності кожної особистості за стан здоров’я і способу життя; спрямування системи фізичного виховання на конкретну дитину з урахуванням потреб, цінностей, природних здібностей та характеру діяльності.      

       На батьківських зборах за участю соціально-психологічної служби школи, медпрацівників розглядаються питання про захист здоров’я та забезпечення права людей жити в середовищі, не забрудненому тютюновим димом,запобігання наркоманії та зміцнення здоров’я.

  У рамках  тижня здоров’я проведено виховні години на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Здоров’я – запорука добробуту й щасливого життя», «Скільки коштує здоров’я», «Бережіть здоров’я з молоду», «Паління шкідлива і небезпечна звичка», «Наркотичні речовини, небезпека їх вживання», «Спорт у нашому житті», «Грип та його профілактика», «Здорове харчування. Режим дня», «Основні питання вакцинації».

      На виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України  у школі проведений Тиждень безпеки дорожнього руху. Класними керівниками були проведені онлайн бесіди з правил дорожнього руху; батьківський лекторій «Навчання дітей правилам дорожнього руху»; конкурс малюнків «Дорожня азбука», бібліотечна виставка «Правила дорожнього руху. Обережно, діти на дорозі!», оформлено куточок безпеки дорожнього руху.

        Відповідно до плану роботи шкільного наркопоста за участю лікарів проводяться лекції щодо запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, ВІЛ-інфекції, СНІДу.

      У вересні був проведений Всеукраїнський олімпійський  тиждень «Олімпійський рух – зміцнення народів світу» (4-11 класи).

       З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання. На базі  школи  проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи. У школі учні набувають екологічних знань у процесі вивчення природознавства, біології, географії, хімії, фізики та інших дисциплін, а також у різних формах позакласної роботи, суспільно-корисної праці з охорони природи свого краю: упорядкування пришкільної території, догляд за зеленими насадженнями.

     З метою формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованого на розвиток інтелекту, творчої та ділової активності, життєвої позиції з питань екологічного виховання на базі школи проводяться конкурси екологічного спрямування. Освітньо–екологічний процес супроводжується і проведенням ряду акцій, зокрема: «Листопадовому привиду – ні!», «Чисте повітря», «Чиста Україна – чиста Земля», «Зелений паросток майбутнього», «День Землі», «День довкілля», «Чисті легені-крок до здоров´я», «Чисті береги».  Щороку  проходить екологічна акція «Годівничка»; класні керівники постійно проводять виховні бесіди щодо збереження природи, власного здоров’я, тощо. 

Упродовж навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. Було продовжено співпрацю з  міськрайонним Центром зайнятості населення, організовано зустрічі з представниками вузів . 

        

         Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму  є одним із найважливіших у роботі навчального закладу. У навчальному закладі  забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів і вихованців.

      В школі дана робота проводилась за наступними напрямками:

- створення безпечних умов праці та навчання;

- документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

- профілактика нещасних випадків;

- робота з учнями в позаурочний час (виховні години);

- організація спільної роботи з представниками  управлінь: охорони здоров’я, у справах сім’ї  та молоді, соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій;

 - інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

- робота з батьківською громадськістю;

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

      Школа забезпечена інструкціями з техніки безпеки, охорони життя і здоров’я здобувачів освіти загального характеру та з предметів підвищеної небезпеки. Розроблені і затверджені в установленному порядку загальношкільні заходи і план роботи з профілактики дитячого травматизму. Кожним класним керівником  розроблено комплект бесід із безпеки життєдіяльності для свого класу. Бесіди на навчальний рік було складено відповідно до поданих тем:

 • Безпека в побуті (опіки, отруєння, безпека з вогнем, побутова хімія і т.д.).
 • Безпека на ігрових, спортмайданчиках (рухливі ігри, спортінвентар).
 • Безпека перебування в школі.
 • Безпека перебування біля водоймищ.
 • Дорожньо-транспортний травматизм.
 • Пожежна безпека.
 • Електротравматизм та його попередження.
 • Безпека в надзвичайних ситуаціях.
 • Безпека праці.
 • Особиста гігієна та здоровий спосіб життя.
 • Надання першої долікарської допомоги.
 • Життя людини – найдорожча цінність (попередження суїцидальної поведінки дітей). Дані бесіди сплановано також у планах виховної роботи класних керівників. Перед канікулами проводиться комплексна бесіда з безпеки життєдіяльності. Класні керівники проводить цю бесіду в останній день перед канікулами. 

      На відповідних сторінках  класного журналу ведеться облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності. Позапланові  бесіди проводиться класними керівниками тоді, коли видано наказ по школі, відповідно до якого й  необхідно провести дану бесіду. У школі проводиться системний і постійний  контроль за проведенням зазначених бесід та інструктажів. З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму,узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед дітей, прищеплення навичок безпечної поведінки на дорозі, запобігання випадків травмування дітей в автопригодах під час руху в школі був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі».  З метою попередження травматизму невиробничого характеру класні керівники проводять практичні заняття, зустрічі з медичними працівниками. На батьківських зборах був повторений алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків з дітьми, підтримується зв’язок з батьками з питань профілактики дитячого побутового травматизму. У класних кімнатах поновлені куточки з безпеки життєдіяльності учнів.    

      Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на морально-правову освіту учнів. Робота щодо правового виховання учнів проводиться згідно з річним планом, планом спільної роботи школи з Сектором ювенальної превенції ВП ГУНП в Дніпропетровської  області та алгоритмом роботи з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги. З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді в школі працює рада профілактики правопорушень.

       Значна увага приділяється колективній творчій діяльності школярів, що сприяє зайнятості в позаурочний час, і має на меті виховання в них соціальної активності, допомагає їм реалізувати себе, самоствердитися, правильно й корисно для себе організувати свій вільний час.

       В школі проведено Місячник морально-правового виховання. Під час Місячника відбулися такі заходи:

 • заходи до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом та солідарності з людьми інфікованими СНІДом;
 • випуск  тематичних газет, плакатів, стіннівок;
 • співпраця зі шкільною  бібліотекою (захід «Протидія торгівлі людьми»);
 • до Міжнародного дня інвалідів класні години «Дивіться на нас, як на рівних», уроки доброти та милосердя;
 • слайд-проект «Добро і милосердя єднають серця»;
 • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;
 • на базі шкільної бібліотеки виставка літератури «Право і закон»;
 • тематичні класні години: «Твої права та обов'язки». Конвенція ООН про права дитини;
 • день правових знань та зустріч учнів школи з працівником правоохоронних органів (8-10 класи);
 • благодійні акції (допомога Українській армії та акція до дня Святого Миколая);
 • заняття з елементами тренінгу: «Формування навичок здорового способу життя засобами програми «Рівний-рівному»;
 • класні години «Здоровий спосіб життя – це модно!»;
 • засідання батьківського всеобучу «Булінг в учнівському середовищі»;
 • година спілкування «Конфлікти - причини виникнення та шляхи розв’язання»;
 • виховна години «Ми проти насилля», «Толерантність – шлях до успіху»;
 • перегляд відеоролику «Твори добро і воно повернеться до тебе»;
 • консультації для вчителів щодо роботи з учнями,які відносяться до групи ризику;
 • заняття з елементами тренінгу: «Вчимося бути толерантними», (6 кл.);
 • бесіди з елементами тренінгу: «Мудра поведінка під час конфлікту»;

      Велика увага в школі приділяється роботі з превентивного виховання:

 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
 • проводився шкільний облік важковиховуваних підлітків та молодших школярів, які потребують допомоги, підтримки, організація відповідної психо-корекційної роботи з ними;
 • відвідування деструктивних сімей та робота з ними;
 • співпраця зі службою у справах дітей, медичними закладами, центром соціальної служби для молоді;
 • проводилась робота з педагогічним колективом школи (ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, бесіди, консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх).

         Протягом листопада-січня  класними керівниками 1-11 класів проведені роз’яснювальні бесіди серед учнів, та їх батьків щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій та аварій в умовах осінньо-зимового періоду та безпечного користування електричними та іншими нагрівальними приладами. Значна робота з превентивного виховання проводилася  соціальним педагогом школи.  Проведено: анкетування щодо паління та наркоманії в 8-9 класах, профілактичні бесіди «Вплив тютюну, алкоголю та наркотиків на організм, що розвивається». 

    В рамках державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», використовується один з основних напрямків формування особистісного «Я», допомога в самореалізації через роботу органу учнівського самоврядування ( козацької ради).

  У стінах рідної школи діти не тільки здобувають знання. Щоб допомогти учням повною мірою розкрити свій інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал, виховати їх громадянами, які мають активну життєву позицію, прагнуть взяти на себе відповідальність за суспільство, в якому вони живуть, підготувати їх до дійової участі в демократизації суспільства, в навчально-виховний процес було впроваджено систему учнівського самоврядування, провідними ідеями якої стали: організація пізнавальної, практичної, розвиваючої, соціальногромадської діяльності дітей та молоді; участь учнівської молоді у процесі виховання здорової, всебічно розвиненої особистості; захист прав та інтересів членів учнівського самоврядування; пріоритетність ігрових форм роботи з дітьми.

       Однією з ефективних форм розвитку соціальної активності учнів є їх залучення до участі у різноманітних міських та обласних конкурсах, які дозволяють розкривати творчі здібності за різними темами та напрямками.

      Отже, слід зазначити, що проведена робота в школі  в 2022/2023 навчальному році сприяла вихованню якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самого себе та знаходиться на належному рівні.

      Виходячи із загальношкільної виховної проблеми школи, головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, зміцненню фізичного здоров’я дітей, розвитку творчих здібностей для задоволення морально-духовних запитів через участь у різноманітних конкурсно-ігрових програмах, святах, фестивалях, створенню сприятливого психологічного мікроклімату,  створенню умов для задоволення соціальних проблем – залучення до активної творчої діяльності дітей всіх соціальних груп, їх оздоровлення та організація змістовного відпочинку під час канікул. У 2021/2022 н. р. слід продовжити працювати над вдосконаленням соціальної та  творчої активності учнів, самовихованням та самореалізацією учасників виховного процесу, здійсненням послідовності, наступності та єдності навчання й виховання.

 

РОЗДІЛ V. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

Як керівник закладу освіти розумію, що якість освітньої діяльності неможлива без розуміння шляхів розвитку закладу освіти. Цілі розвитку та основні кроки задля їх досягнення формулюються у Стратегії розвитку, що містить визначення цінностей, які сповідує заклад.

Тому у 2022/2023 навчальному році адміністрація закладу освіти разом із передовими педагогами закладу та експертними групами працювала над створенням Стратегії розвитку на  для удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.

Створенню Стратегії розвитку у закладі освіти передувало анкетування педагогічних працівників, учнів та батьків, що дало змогу сформувати уявлення про наявний стан діяльності закладу.

 Під час розроблення Стратегії розвитку закладу та річного плану роботи закладу ми намагалися врахувати результати  анкетування, особливо що стосується булінгу та цькування. Створена Стратегія розвитку закладу включає у себе реалізацію  протягом п’яти років наступних проєктів:   «Обдарована дитина», «Інновації у сучасній школі», «Єдиний інформаційний простір у школі», «Громадянське виховання в школі», «Ми обираємо життя», «Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу», що дасть змогу скерувати педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування двома іноземними мовами, комп’ютерними технологіями.

Протягом 2022/2023 н. р. заклад освіти працював за освітньою програмою  складеною відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, яка враховувала  побажання учнів та батьків та включала цікаві курси за вибором.

Навчальний план закладу на 2023/2024 навчальний рік складено:

 для школи І ступеня

для школи ІІ ступеня:

 • для 5-6-их класів – за Типовими навчальними планами (наказ МОН України від 19.02.2021 року № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» (додаток 3);
 • для 7-9-их класів - за Типовими навчальними планами (наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (додаток 4).
 • Для 11-го класу за Типовими навчальними планами (наказ МОН України від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»  

Варіативну складову робочого навчального плану сформовано з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, рекомендацій МОНУ, пропозицій Департаменту освіти і науки Дніпропетровської  ОДА,  управління освіти Дніпровської міської ради.

 

Особливості  робочого навчального плану та організації навчально-виховного  процесу в школі І ступеня

Освітню програму для 1-А, 1-Б, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-А, 4 -Б класів  розроблено відповідно до Ст. 15 Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина робочого навчального плану в 2022/2023 н. р. була спланована на врахування побажання учнів, запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення.

У 2022/2023 навчальному році освітній заклад працював за річним планом, затвердженим за засіданні педагогічної ради, що включав розділи із управлінської діяльності, навчально-виховної, навчально-методичної та виховної робіт, контрольно-аналітичну та фінансово-господарську діяльність закладу.

На даний час адміністрація освітнього закладу працює над розробленням річного плану роботи школи на 2023-2024 навчальний рік, з проєктом якого вже ознайомлений педагогічний колектив закладу. Річний план  роблений відповідно до Стратегії розвитку та освітньої програми, є основним робочим документом для організації повсякденної діяльності закладу освіти впродовж навчального року та передбачає реалізацію чотирьох основних напрямків роботи внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а саме щодо освітнього середовища, системи оцінювання освітньої діяльності учнів, системи педагогічної та управлінської діяльностей. Стратегія розвитку закладу має реалізовуватися через систему планування.

Хочу зазначити, що школа працює в режимі стабільності. Проте, на сьогодні залишається багато нагальних проблем, які необхідно вирішити. Це капітальний ремонт харчоблоку та санітарних кімнат та  Адміністрація закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію.

Для успішної роботи та конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти важливе значення має створення сприятливого психологічного клімату у колективі. Психологічний клімат у закладі освіти є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. У нашому навчальному закладі створений та активно функціонує офіційний сайт, де є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти».

Сайт закладу постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті школи, є одним із інструментів організації дистанційного навчання. Шкільне життя навчального закладу висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці закладу, що є більш популярною серед учнів та батьків.

Кадрова політика закладу спрямована на забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками. Протягом 2022/2023 н. р. заклад освіти був забезпечений кадрами на 100% ( 34 учителя працювали в 5-11 класах, 7 у 1-4 класах, практичний психолог, педагог-організатор, 4 асистенти вчителя).     

Педагогічними та технічними працівників інших професій ми забезпечені в повній мірі.      

Освітній процес забезпечують 41 педагог, із них 10-учителів-методистів,  15– старших учителів, вищу кваліфікаційну категорію мають 31 педагог, першу – 3, другу – 4, спеціаліст – 3.       

У ході атестації педагогічних працівників було проведено тижні педагогічної майстерності вчителів, де педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами.

Адміністрація навчального закладу сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, розроблений перспективний план підвищення кваліфікації та план підвищення кваліфікації на рік. Планові курси педагогічні працівники проходять на базі ДАНО, педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус», «Едера» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Щороку, з нагоди Дня працівника освіти відповідно до Положення про преміювання педагогічних працівників відбувається преміювання усіх педагогічних працівників в розмірі до одного посадового окладу. Також згідно статті 57 Закону України «Про освіту» щодо виплати педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків педагогічні працівники отримують  матеріальне заохочення у кінці календарного року. Технічні працівники преміюються відповідно до додатку 2 Колективного договору закладу освіти «Положення про преміювання працівників» за сумлінне виконання службових обов’язків в розмірі однієї мінімальної зарплати.

Як директор школи у роботі з працівниками дотримуються партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: учням – за бажання вчитися, учителям — за творчість, за любов до своєї професії; батькам — за допомогу, розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи. Я вірю в наш навчальний заклад, захоплююся його талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які примножують справу нашого навчального закладу.