Дніпровська гімназія № 34 Дніпровської міської ради / тел. (063) 416-10-99 / [email protected]


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Річний звіт 2021-2022

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА

ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 2021-2022

 

 

У відповідності до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом МОН України від 23 березня 2005 р. №178, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти звітую про діяльність директора школи та про підсумки роботи колективу протягом 2021-2022 н. р.

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа» Дніпровської міської Ради – є комунальною власністю Дніпровської міської ради. Фінансування здійснюється Департаментом гуманітарної політики, який підпорядковується Дніпровській міській раді. Рік заснування 1950. Проектна потужність 724 учні. Навчальний заклад працює в I зміну, навчальний тиждень п’ятиденний.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації навчально-виховного процесу:

 • Виконання навчальних планів і програм відповідно Держстандартів загальної середньої освіти.
 • Підвищення рівня фахової підготовки педпрацівників.
 • Створення необхідних умов для проведення навчання, корекції розвитку та виховання дітей з ООП.
 • Соціальний захист учасників освітнього процесу.
 • Модернізація методичної роботи (спрямованість на реалізацію нормативних, правових документів, що регламентують діяльність школи).
 • Покращення матеріально-технічної бази навчального закладу.
 • Впровадження та продовження співробітництва з вищими навчальними закладами, закладами позашкільної роботи, благодійними організаціями.
 • Забезпечення комфортних та сучасних умов для навчання у школі дітей з ООП.
 • Створення умов для роботи груп продовженого дня для учнів початкової школи.
 • Дотримання протиепідемічних заходів для запобігання захворюваності на коронавірусну інфекцію.
 • Створення безпечних умов навчання та роботи усіх працівників у період правового режиму військового стану.
 • У своїй діяльності педагогічний колектив та адміністрація школи протягом 2021-2022н.р. керувалися Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепцією Нової української школи, діючим законодавством, Статутом школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, посадових обов’язків директора іншими нормативними документами, що регламентують роботу навчального закладу.

 

 У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності навчального закладу є чітке, конкретне планування освітньої роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського  колективів, раціонального використання часу.  У школі створюються відповідні умови та впроваджуються новітні освітні технології навчання у системі спеціальної освіти для всебічного розвитку дітей з ООП.

На початку навчального року у школі навчалося 583 учнів, які були сформовані в 23 класах, з них 8 класів початкової школи, 13 класів основної школи та 2 класи старшої школи.  З 1 вересня на підставі заяв батьків було створено 3 групи продовженого дня, до яких зараховано учнів початкових класів. Відповідно до висновків ІРЦ у школі організоване навчання для учнів з особливими освітніми потребами (всього учнів з ООП–3). Навчання проводилось згідно Порядку організації інклюзивного навчання в ЗНЗ. На кожного учня розроблялась індивідуальна навчальна програма, яка переглядалася двічі на рік ( окремо на кожного учня) за участі класних керівників, асистентів учителів, практичних психологів, учителів - предметників, батьків.

Закінчили 2021-2022 н.р. ( з 376 атестованих учнів) :

на високому рівні – 20 учнів  ( 5%)

на достатньому рівні – 170 учнів (45%)

на середньому рівні – 164 учня (44%)

на низькому рівні – 22 учня (6%)

Учні 9-х класів отримали – 85 свідоцтва про здобуття базової загальної середньої  освіти,  із них 1 свідоцтво з відзнакою.

Учні 11-х класів отримали – 26 свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

Освітній процес у початковій школі протягом 2021/2022 н. р. проходив з урахуванням змін щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Наказ МОН України від 13.07.2021 р. № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»), основними функціями якого були формувальна, діагностувальна, розвивальна, коригувальна, прогностична та ін. Результат оцінювання особистісних надбань учнів виражався вербальною оцінкою, а об’єктивних  результатів навчання, відповідно до рішення педради у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою. За результатами опанування певних тем протягом навчального року проводилися тематичні діагностувальні роботи. Підсумкова оцінка за рік визначалася з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями, керуючись Методичними рекомендаціями щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 13.07.2021  №813). Результати підсумкового оцінювання фіксувалися лише у Свідоцтві досягнень учня, оригінал якого віддали батькам, а копію прикріпили до Особової справи.

У 2021-2022 навчальному році у зв`язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в окремих класах, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, певні періоди навчання відбувались дистанційно: проводилися онлайн-уроки за допомогою сервісів відеоконференцій Zoom та GoogleMeet. В умовах воєнного стану освітній процес у початковій школі здійснювався дистанційно в синхронному режимі з використанням комунікаційного онлайн-сервісу Google Education. На уроках використовувалися пізнавальні мультфільми виробництва телеканалу ПЛЮС ПЛЮС про цікаві факти, відкриття, досягнення та природні ресурси України.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 н.р.» учнів 4-х класів звільнено від проходження державної підсумкової атестації.

 

 

Ефективно здійснювалась кадрова політика. На початок 2021-2022 навчального року заклад був забезпечений штатними працівниками на 100%.

Станом на 01.09.2021 року в освітньому закладі працювали 42 педагогічних працівників та 17 працівників з них мають:

 • Категорію «спеціаліст» -2
 •  II кваліфікаційну категорію – 3
 • I кваліфікаційну категорію – 5 та бібліотекарь
 • Вищу кваліфікаційну категорію – 31
 • педзвання «старший учитель» - 14
 • педзвання «учитель-методист» -10
 • практичний «психолог-методист» -1

Навантаження педагогів розподіляється відповідно до фахової освіти працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики.

Усі вони різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей. Усі потребують уваги, підтримки, і допомоги, контролю і визнання своїх педагогічних  та трудових здобутків своєї неповторності.

Першочерговим завданням завжди вважаю створення умов задля звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості і розвитку.

З метою перевірки виконання навчальних програм і планів протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали,  проведено перевірку виконання контрольних робіт і тематичного оцінювання.

Календарні плани вчителів школи були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і терміни проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт.

2021-2022 навчальний рік був роком змішаного та дистанційного навчання  для учнів 1-11 класів. Усі члени педагогічного колективу мали технічні можливості для забезпечення освітнього процесу засобами дистанційного навчання щодо забезпечення виконання освітніх програм засобами онлайн-спілкування з учнями, індивідуальних інтернет-консультацій, відеоуроків тощо. Всі учні та вчителі школи працювали на веб-сервісі Google Classroom. Навчальні програми в 1-11 класах на кінець навчального року виконано повністю.

 

Методична робота була  спрямована на конструктивну допомогу в реалізації поставлених завдань:

 1. модернізацію науково-методичної роботи з педагогічними педрадами;
 2. створення умов для якісного впровадження Державного стандарту початкової; загальної освіти та Державного стандарту повної загальної середньої освіти, реалізацію нових освітніх програм;
 3. створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, самоосвіти й підвищення професійного рівня педагогів, активізацію творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу.

Пріоритетними напрямами  діяльності методичної служби школи у 2021-2022 навчальному

році визнано:

 • Реалізацію обласної науково-методичної  проблеми «Педагогічні  стратегіі розвитку    самоефективності  особистості в освітньому просторі НУШ» (на 2 етапі);
 • Науково-методичний супровід експериментальноі діяльністі з питань «Навчальна самоефективність та закономірності  її формування на різних вікових етапах розвитку учня», «Інклюзивне навчання», «Нова Українська Школа», Дистанційне навчання», «Формування національно-патріотичної свідомості учнівської молоді засобами козацької педагогіки»;
 • Створення умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності;
 • Удосконалення роботи із здібними дітьми (систематизація нормативно-правової бази; створення інформаційного банку даних здібних дітей із різних напрямків діяльності; створення методичних розробок, авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток здібних дітей; залучення до участі у творчих конкурсах, змаганнях, виставках, МАН тощо;
 • Посилення психологізації освітнього процесу;
 • Комплексне впровадження моніторингу якості освіти;
 • Проведення методичних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду;
 • Апробація впровадження нових освітніх технологій та систем, підручників, навчально-методичної літератури;
 • Сприяння залученню школярів до участі у конкурсах учнівської творчості, до роботи у проекті «Інтелект-34».
 • Створення умов для дистанційного навчання педагогів та учнів.

Для реалізації цих завдань активно залучалися як керівні кадри, так і педагоги, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» та педагогічні звання, керівники методичних об’єднань.

У 2021-2022 н. році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів - предметників, методичне об’єднання  класних керівників, інструктивно-методичні наради, творчі групи, методичні студії, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

Всі напрямки освітнього процесу координувала методична рада. Протягом минулого навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • Підсумки результативності роботи методичної ради у 2020-2021 н. р.
 • Основні напрямки методичної роботи у 2021-2022 н. р.
 • Затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань на 2021-2022 н.рік
 • Про проведення моніторингових досліджень знань учнів з математики.
 • Про організацію та проведення предметних тижнів та олімпіад.
 • Розвиток творчого потенціалу учнів через науково-дослідницьку, проектну діяльність.
 • Про хід реалізації Державної Цільової програми національно-патріотичного виховання.
 • Діяльність роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та

фахового рівня педагога.

 • Про хід реалізації науково-методичних проблеми школи «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особливості в освітньому просторі НУШ» на ІІ етапі роботи.

Упродовж року в школі працювали такі методичні об’єднання:

 • методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Ю.Клітна)
 • методичне об’єднання вчителів математики та інформатики (керівник Н.Парьоха)
 • методичне об’єднання вчителів словесників (керівник А.Кравченко)
 • методичне об’єднання вчителів іноземних мов (керівник Г.Ворона)
 • методичне об’єднання вчителів природничих наук (керівник Г.Турова)
 • методичне об’єднання вчителів суспільних дисциплін (керівник Н.Шерстюк)
 • методичне об’єднання класних керівників (керівник -К.Чернокун)
 • методичне об,єднання вчителів фізичноі культури та технологіі (керівник С.Лопатніченко)

Методичні об’єднання відігравали найважливішу роль в реалізації головних завдань та методичної проблеми школи.

Педагоги методоб’єднання початкових класів працювали над реалізацією проблеми «Формування позитивноі мотиваціі молодших школярів засобами критичного мислення»

 Свою діяльність вчителі спрямували на пошук наукових новинок , модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. З цією метою було проведено :

 • Круглий стіл «Нова українска школа -нові стандарти освіти»
 • Обмін досвідом: «НУШ, перші сходинки разом з учнями 3 класів».
 • Іспит на майстерність (розв’язування педагогічних ситуацій).

На засіданнях МО розглядалися питання:

 • «Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів»
 • Інтеграція у навчанні молодших школярів з математики «Щоденні 3».
 • Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках: кейс – технологія ; «перевернуте навчання»; «Спортелінг», «технологія Боншо».
 • Групові методи на уроках в початковій школі .

Вчителі та їх вихованці брали активну участь у методичних заходах різного рівня : участь у семінарах, майстер – класах, тренінгах, вебінарах, конкурсах. Здобувачі освіти початкової школи брали участь у Всеукраїнських конкурсах «Колосок», «Бобер», інтернет- олімпіаді «Всеосвіта». Цікаво були проведені тижні: «SТЕМ у початковій школі», «Зберігаємо довкілля».

Методичні об’єднання вчителів математики та інформатики з метою підвищення ефективності освітнього процесу , інтеграції предметних дисциплін . Брали активну участь у професійних курсах , проектах, методичних форумах.  

Для всебічного розвитку особистості учня та розвитку його творчого потенціалу кожен учитель ШМО намагався використовувати якомога більше нестандартних форм та методів на уроці та в позаурочний час. Так, було проведено:

 • Рольова гра «Подорож до країни прямокутних трикутників» (Н.Парьоха) 9 клас;
 • Урок- вікторина «Здоров’язберігаючі технології на уроках математики» (О.Сорокіна) 8 клас.
 • Впровадження українознавчих аспектів у викладанні інформатики (створення графічних, етнічних зображень, робота та збереження файлів із культурно- історичним змістом, пошук інформації пов’язаної з відомими українськими діячами, тощо) (Г. Ковтун).
 • Участь у Всеукраїнському інтернет – конкурсі «Stop Fake» (ТЛобойко ) 11 клас.
 • Веб- квест з використанням інтерактивних дошок Padlet «Безпека в Інтернеті» (Т.Лобойко) 8-9 класи.

Робота вчителів природничих наук проводиться відповідно до науково- методичної проблеми школи: «Навчальна самоефективність та закономірності її формування на різних вікових етапах розвитку учня». Вчителі намагалися залучити учнів до науково – дослідницької роботи. Були розробленні і впроваджені в освітній процес проекти, а саме: «Ні – шкідливим звичкам», «Що таке здоровий спосіб життя», «Збережемо ґрунти України», «Бережи зір ! Не стань наступною людиною в окулярах». Конкурси : «Гуманне ставлення до тварин», «Зоологічна галерея», «Знай і люби свій край», «Цікава хімія», «Посвята в хіміки», тощо.

  Методичні об’єднання вчителів суспільних наук. Протягом навчального року проведено 4 засідання, передбачені планом роботи, на яких вивчено         нормативно -правові та інструктивно – методичні документи щодо організації освітнього процесу, визначено основні завдання на наступний рік.

  З метою розширення наукового кругозору учнів, поглиблення знань з історії рідного міста були організовані екскурсії до «Музею міста Дніпра», музейної експозиції відділу КЗК «Історичний музей ім. Яворницького», «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО».

У період між засіданнями члени МО брали участь у тренінгах та вебінарах, семінарах з метою професійного розвитку та самовдосконалення . Під час карантину педагоги вдало організували дистанційне навантаження, під час якого спілкування між вчителями та учнями відбувалося на платформах  ZOOM, Classtime, Classroom та «На урок». Таким чином, весь об’єм навчальної програми було виконано

 • Робота шкільного методичного об,єднання вчителів украінськоі мови та літератури, зарубіжної літератури  була спрямована на реалізацію проблемноі теми : «Мотивація розвитку компетентностей учнів на уроках гуманітарного циклу (мови та літератури) в сучасному освітньому просторі» На протязі року члени МО ознайомилися з модельними навчальними програмами Новоі украінської школи, переглянули відеопрезентаціі з аналізом і порівняльним оглядом програм з украінськоі мови та літератури , зарубіжної літератури. Прослухали вебінари щодо особливостей нових програм і підручників з украінської мови та літератури, пройшли тестування та получили сертифікати. Обрали модельні навчальні програми, відповідно до програм обрали підручники. Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів  МО, а саме:         -  динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного  росту (відкриті  уроки,  заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо;
 • -застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізаціі учнів тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки вчителів загалом , але і досягнення кожного учня.

             Протягом року було проведено наступні заходи:

 • До Дня украінської писемності:

-музичний калейдоскоп «Класика украінської поезії в сучасній музиці;

-лінгвістичний поєдинок «Хто кращий»;

-лінгвістична гра «До джерел рідної мови»;

-мультимедійна презентація «День украінської писемності. Цікаві факти»;

-Квест до Міжнародного  дня рідної мови « Їі Величність- Мова»;

-Брейн-ринг «Зоряний шлях»  тощо….

 Учителі словесності завжди в пошуках шляхів, форм і методів, які б давали можливість розвивати в учнів  здатність мислити та бути творчими людьми.

       У 2021-2022 н.р. колектив вчителів методичного об,єднання   іноземних мов продовжував працювати над науково- методичною темою кафедри «Медіа освіта, медіа грамотність, медіа компетентність як інноваційні складові професіоналізму сучасного педагога». Протягом звітного періоду  вчителі активно займались самоосвітою, відвідували вебінари украінських та британських методистів.

 • В першому семестрі 2021 року двоє учнів 8 класу Яковунник Андрій та Давидова Дар,я успішно пройшли відбір і стали учасниками безкоштовної дворічної « Програми малих стипендій з вивчення англійської мови Посольства США в Україні. Учні 9-11 класів приймали участь в міському турі онлайн Олімпіади з англійської мови в грудні 2021р., а також учні 4-11 класів прийняли участь у лінгвістичному конкурсі Грінвіч та показали високі результати. З них п,ятеро стали переможцями конкурсу.

       В грудні 2021 року відбулася цікава зустріч учнів школи з американським письменником Майклом Семпсоном, яка сприяла творчому розвитку учнів.

       Під час роботи в воєнний період було організовано дистанційне навчання учнів.

Всі вчителі школи, в умовах обмежень за станом воєнного часу, освоїли і успішно застосовували засоби дистанційного навчання (месенджери Viber, Telegram, онлайн-платформи Google Classroom, «На урок», «Всеосвіта» тощо. Це дало можливість успішно виконати всі навчальні програми у повному обсязі.

             Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, росту професійної майстерності вчителів, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку. Так, наприклад:

      -«Упровадження та перспективи Концепціі НУШ в освітньому просторі СШ №34»;

      -«Основні напрямки роботи школи по реалізаціі  науково-методичного проєкту

«Педагогічні стратегіі розвитку самоєфективної особистості в освітньому просторі НУШ»;

       -«Моніторинг роботи школи за 2021-2022 н. р. і завдання педколективу на новий 2022-2023н.р. відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» тощо…

 • У 2021-2022н.р. педагогічний колектив продовжував працювати над впровадженням  науково-методичної проблеми «Педагогічні стратегіі розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі НУШ». В 2021-2022н.р. педколектив перейшов до реалізаціі завдань Практичного етапу. На протязі року було проведено:

-науково-практичну конференцію «Дослідження та аналіз системи ціннісних орієнтацій та життєвих смислів учнів в умовах пандеміі, воєнного стану,економічної кризи» (березень,2022 н.р.);

-вебінар «Продуктивні технологіі формування критичного мислення на уроках з різних дисциплін» (жовтень,2021 н.р.);

-обмін досвідом з теми розвитку рефлексії, самостійності, активності і відповідальності учнів за результатами їх навчання, поведінки, взаємодіі з іншими членами колективу» (січень, 2022р.);

 • На класних годинах було проведено цикл бесід з учнями старшого віку:

-самоефективна особистість- успішна в житті людина;

-як зберегти та посилити свій особистісний потенціал?;

-як зрозуміти власні проблеми та знайти шлях до їх вирішення?;

-як розвинути в собі самопідтримку в складних життєвих ситуаціях?;

 • Психологічна служба активно підтримувала проект, а саме:

-проведено семінар- тренінг «Психологічний супровід розвитку самоефективної особистості»

-тренінги  з учнями молодшого віку з теми попередження агресивності, тривожності, розвитку позитивної мотиваціі навчання;

-для учнів середнього та старшого віку були проведені тренінги та заняття з розвитку навичок управління конфліктами, усвідомленного вибору професії;

Особливого значення у процесі роботи над проблемою займала діагностика, яку проводила психологічна служба школи;

На підсумковому засіданні методичної ради (травень,2022р.) були підведені підсумки роботи з проблемної теми, визначені задачі на наступний рік.

 • Вчителі школи успішно пройшли атестацію та курсову перепідготовку (наказ № 17      від  25 березня 2022 року).             
 • В школі функціонує методичний кабінет, в якому знаходиться методична література, нормативно-правова база, наробки досвіду учителів школи, методичні журнали. Цей матеріал допомагає учителям у підготовці до уроків, занять самоосвітою.
 • Організовано пройшов шкільний етап предметних олімпіад, Всеукраінського мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка, Міжнародний конкурс знавців украінської мови імені П.Яцика, Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» та конкурс з інформатики «Бобер». Учні школи прийняли активну участь у конкурсах: «Колосок», «Левеня»,»Геліантус». Отримані дипломи свідчать про інтерес учнів до наук та добру підготовку до них.
 • План  заходів щодо організаціі методичної роботи в школі протягом   2021-2022 н.р. був , в цілому, виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи мали місце окремі недоліки:

-недостатньо уваги приділялося індивідуальній роботі зі здібними дітьми і , як наслідок,- немає учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;

-олімпіади з базових дисциплін(за деяким виключенням), на жаль, проводилися лише на шкільному рівні;

-педагоги недостатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних виданнях;

-не в повній мірі була організована робота проекту «Інтелект-34»;

-повільно відбувається робота по вивченню, узагальненню та впровадженню педагогічного досвіду вчителів школи.

 

    У 2021/2022 навчальному році виховна робота в школі  була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми: «Формування національно-патріотичної свідомості учнівської молоді засобами козацької педагогіки» і проводилась на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, Статуту школи, річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік. Виховна робота  була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2021 року № 1038; програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2021 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2021 року); Конвенції ООН про права дитини. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ МОН № 1243 від 31.10.2011, яким затверджено "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України",  як важлива умова комплексного впливу на особистість, підвищення ролі освіти в розбудові й зміцненні  української державності та утвердженні національної єдності.

На основі цих нормативно-правових документів у школі функціонувала виховна система школи як цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання, відбувалося моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Головне завдання школи – так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів полягало у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш важливим було повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня- громадянина, патріота України.

Завдання виховної системи:

•     Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

•     Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

•     Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

•     Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

•     Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

•     Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

•     Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

•     Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани роботи класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські   заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

Принципи виховної системи школи:

•     принцип гуманізації і демократизації виховного процесу

•     принцип зв’язку виховання з реальним життям

•     виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності

•     єдність вимог і поваги до особистості

•     послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

Виховна робота реалізується за такими напрямами:

•     Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

•     Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

•     Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя.

Психологічна підтримка учнів та вихованців.

•     Національно-патріотичне виховання.

•     Екологічне виховання.

•     Моральне виховання.

•     Родинне виховання.

•     Художньо-естетичне виховання.

•     Розвиток творчих здібностей учнів.

        Виховна робота була спрямована на реалізацію календарних, традиційних  свят, конкурсів, заходів щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Система виховної роботи школи забезпечує:

•     активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

•     організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

•     розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позашкільній діяльності;

•     гуртування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

•     соціальну захищеність і підтримку учнів;

•     співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

•     співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

•     концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку та самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу.

Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єднання класних керівників (керівник – Чернокун К.А)

Методичне об'єднання класних керівників - структурний підрозділ внутрішньо -шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

•     підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

•     забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

•     озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

•     вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

•     координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

•     сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

•     організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

•     координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

•     планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

•     організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

•     обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

•     оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

   Виховна робота в школі носить плановий, цілеспрямований характер. Цьому свідчить комплекс  актуальних питань, які розглядались на нарадах при директорові, нарадах при заступникові з навчально-виховної роботи, малих педрадах, педрадах, серед яких:

- Про організацію чергування по школі учителів та учнів у 2021/2022 навчальному році

- Про закріплення класних кімнат, кабінетів за класами у 2021/2022 навчальному році

- Про організацію харчування учнів школи та звільнення від оплати за харчування дітей пільгового контингенту у 2021/2022 навчальному році

- Про організацію профорієнтаційної роботи

- Про попередження дитячого травматизму під час організації освітнього процесу

- Про стан відвідування учнями школи

- Про роботу щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів

- Про організацію та проведення осінніх канікул 2022 року

- Про стан виховної роботи в школі за І семестр 2021/2022 навчального року

- Про роботу школи по застереженню від дитячого травматизму в період зимових канікул 2021/2022 навчального року

-  Про стан  роботи з дітьми пільгового контингенту.

- Про організацію та проведення весняних канікул 2022 року

        - Про роботу з дітьми, схильними до правопорушень. Реалізація комплексної програми попередження злочинності (листопад)

         - Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ  (педрада - жовтень)

        - Патріотичне виховання учнів на засадах духовного гуманізму (педрада  січень)
         У 2021/2022 навчальному році у школі було проведено щорічні виховні заходи: свято Першого дзвоника; День захисника України; День партизанської слави; День миру; День пам’яті жертв голодоморів 1932-1933рр., акція «Запали свічку!»; День вчителя; День української писемності та мови; День інвалідів; Всесвітній День боротьби зі Снідом; «Козацькі розваги» до Дня Збройних Сил України; бібліотечні свята;  спортивне свято до Дня Українського козацтва;  заходи до дня визволення України від нацизму; тиждень правового виховання; заходи до Дня Святого Миколая; новорічні та різдвяні свята для учнів 1-11 класів, заходи до дня Соборності України, «Пам’ятай за Крути», до Дня св.. Валентина, до Дня рідної мови, виховні години до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні,відеопривітання«Всім жінкам присвячується», онлайн-Шевченківський тиждень тощо;  місячник «Увага! Діти на дорозі!»; День знань з основ безпеки життєдіяльності; Олімпійський тиждень; Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху; зустрічі з представниками ювенальної превенції,  спортивне свято до Дня Збройних Сил України; військово-патріотична гра «Джура» (онлайн), спортивні змагання «Веселі старти» тощо.

        На належному рівні проводилася  патріотична, правовиховна робота та робота з протидії усім видам насильства. У школі заплановано і проведено: уроки мужності; благодійні акції «Допоможи воїнам АТО», «Діти дітям»;  «Подари надежду другому» акція «16 днів без насильства»; Всеукраїнський тиждень права; зустріч з представниками ювенальної превенції; диспут «Як захистити себе від насильства в сім`ї». З метою формування військово-патріотичного виховання в школі  налагоджена співпраця з військовим комісаріатом, проведено  фізкультурно-патріотичний фестиваль «Нащадки козацької слави», спортивне свято «Козацькі забави». Учні школи беруть участь в благодійних акціях для підтримки воїнів в АТО, проводять  зустрічі з волонтерами та воїнами ООС. 

        В рамках Всеукраїнського тижня правового виховання дітей та учнівської молоді класні керівники разом з вчителем права провели: Всеукраїнський урок в 1-11 класах на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, урок-презентація власних проектів «Права і свободи людини та громадянина», просвітницька вікторина «Права дитини на здоров’я», диспут «Кримінальний кодекс. Правопорушення і підліток», конкурс малюнків на тему «Права дитини», конференція «Права людини: історія і сучасність», конкурсна програма для учнів 6-х класів «Права та обов’язки дитини», просвітницька гра для учнів початкової школи «Мандри в казку Права», виховний захід для учнів 3-4 класів «Юні мовознавці»: «Слово лікує, слово ранить. Вірус лихослів’я і як з ним боротися?», п’ятихвилинка «Чи знаєш ти свої права? Чи виконуєш ти свої обов’язки?».

       Упродовж навчального року були проведені навчально – пізнавальні  екскурсії.      

       З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей  організована робота з попередження дитячого травматизму, створено комісію з розслідування нещасних випадків, ведеться «Журнал реєстрації нещасних випадків, що трапились з учнями школи».

     Аналіз роботи з попередження дитячого травматизму проводиться два рази на рік .  З метою збереження життя та здоров’я учнів учителями-предметниками проводяться інструктажі з техніки безпеки під час проведення лабораторних та практичних робіт, записи про які відмічаються у спеціальних та класних журналах. Особлива увага збереження життя та здоров’я дітей приділяється на уроках фізкультури.

     На сьогодні, в основі сучасної ідеології фізкультурно-оздоровчої та фізкультурно-спортивної діяльності є: здоровий спосіб життя; цілеспрямована рухова активність; формування моральної та матеріальної відповідальності кожної особистості за стан здоров’я і способу життя; спрямування системи фізичного виховання на конкретну дитину з урахуванням потреб, цінностей, природних здібностей та характеру діяльності.      

       На батьківських зборах за участю соціально-психологічної служби школи, медпрацівників розглядаються питання про захист здоров’я та забезпечення права людей жити в середовищі, не забрудненому тютюновим димом,запобігання наркоманії та зміцнення здоров’я.

      Педагогічний колектив школи ознайомлений з результатами обстежень учнів, стан здоров’я кожної дитини враховується під час навантаження на уроках та в позаурочний час.

     Дирекцією школи, медпрацівниками здійснюється систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог освітнього процесу, видано відповідні накази по школі.  У рамках  тижня здоров’я проведено виховні години на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Здоров’я – запорука добробуту й щасливого життя», «Скільки коштує здоров’я», «Бережіть здоров’я з молоду», «Паління шкідлива і небезпечна звичка», «Наркотичні речовини, небезпека їх вживання», «Спорт у нашому житті», «Грип та його профілактика», «Здорове харчування. Режим дня», «Основні питання вакцинації».

      На виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України  у школі проведений Тиждень безпеки дорожнього руху. Класними керівниками були проведені бесіди з правил дорожнього руху; батьківський лекторій «Навчання дітей правилам дорожнього руху»; конкурс малюнків «Дорожня азбука», бібліотечна виставка «Правила дорожнього руху. Обережно, діти на дорозі!», оформлено куточок безпеки дорожнього руху.

        Відповідно до плану роботи шкільного наркопоста за участю лікарів проводяться лекції щодо запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, ВІЛ-інфекції, СНІДу.

      У вересні був проведений Всеукраїнський олімпійський  тиждень «Олімпійський рух – зміцнення народів світу» (4-11 класи).

       З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання. На базі  школи  проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи. У школі учні набувають екологічних знань у процесі вивчення природознавства, біології, географії, хімії, фізики та інших дисциплін, а також у різних формах позакласної роботи, суспільно-корисної праці з охорони природи свого краю: упорядкування пришкільної території, догляд за зеленими насадженнями.

     З метою формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованого на розвиток інтелекту, творчої та ділової активності, життєвої позиції з питань екологічного виховання на базі школи проводяться конкурси екологічного спрямування. Освітньо–екологічний процес супроводжується і проведенням ряду акцій, зокрема: «Листопадовому привиду – ні!», «Чисте повітря», «Чиста Україна – чиста Земля», «Зелений паросток майбутнього», «День Землі», «День довкілля», «Чисті легені-крок до здоров´я», «Чисті береги».  Щороку  проходить екологічна акція «Годівничка»; класні керівники постійно проводять виховні бесіди щодо збереження природи, власного здоров’я, тощо. 

Упродовж навчального року приділялась достатня увага роботі з профорієнтації учнів. Було продовжено співпрацю з  міськрайонним Центром зайнятості населення, організовано зустрічі з представниками вузів .  

         Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, щомісяця проводилися рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: „Урок”,  «Ні!»запізненням». Систематично проводилася робота проти запізнення учнів до школи: бесіди з учнями, батьками.  Батьки учнів, які систематично порушують Статут школи, запрошувалися на Раду профілактики та офіціально попереджалися про наслідки таких порушень.

         Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму  є одним із найважливіших у роботі навчального закладу. У навчальному закладі  забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, режиму роботи, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів і вихованців.

      В школі дана робота проводилась за наступними напрямками:

- створення безпечних умов праці та навчання;

- документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

- профілактика нещасних випадків;

- робота з учнями в позаурочний час (виховні години);

- організація спільної роботи з представниками  управлінь: охорони здоров’я, у справах сім’ї  та молоді, соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій;

 - інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

- робота з батьківською громадськістю;

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

      Школа забезпечена інструкціями з техніки безпеки, охорони життя і здоров’я здобувачів освіти загального характеру та з предметів підвищеної небезпеки. Розроблені і затверджені в установленному порядку загальношкільні заходи і план роботи з профілактики дитячого травматизму. Кожним класним керівником  розроблено комплект бесід із безпеки життєдіяльності для свого класу. Бесіди на навчальний рік було складено відповідно до поданих тем:

 • Безпека в побуті (опіки, отруєння, безпека з вогнем, побутова хімія і т.д.).
 • Безпека на ігрових, спортмайданчиках (рухливі ігри, спортінвентар).
 • Безпека перебування в школі.
 • Безпека перебування біля водоймищ.
 • Дорожньо-транспортний травматизм.
 • Пожежна безпека.
 • Електротравматизм та його попередження.
 • Безпека в надзвичайних ситуаціях.
 • Безпека праці.
 • Особиста гігієна та здоровий спосіб життя.
 • Надання першої долікарської допомоги.
 • Життя людини – найдорожча цінність (попередження суїцидальної поведінки дітей). Дані бесіди сплановано також у планах виховної роботи класних керівників. Перед канікулами проводиться комплексна бесіда з безпеки життєдіяльності. Класні керівники проводить цю бесіду в останній день перед канікулами. 

      На відповідних сторінках  класного журналу ведеться облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності. Позапланові  бесіди проводиться класними керівниками тоді, коли видано наказ по школі, відповідно до якого й  необхідно провести дану бесіду. У школі проводиться системний і постійний  контроль за проведенням зазначених бесід та інструктажів. З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму,узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед дітей, прищеплення навичок безпечної поведінки на дорозі, запобігання випадків травмування дітей в автопригодах під час руху в школі був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі».  З метою попередження травматизму невиробничого характеру класні керівники проводять практичні заняття, зустрічі з медичними працівниками. На батьківських зборах був повторений алгоритм дій у разі виникнення нещасних випадків з дітьми, підтримується зв’язок з батьками з питань профілактики дитячого побутового травматизму. У класних кімнатах поновлені куточки з безпеки життєдіяльності учнів.    

      Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на морально-правову освіту учнів. Робота щодо правового виховання учнів проводиться згідно з річним планом, планом спільної роботи школи з Сектором ювенальної превенції ВП ГУНП в Дніпропетровської  області та алгоритмом роботи з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги. З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді в школі працює рада профілактики правопорушень.

       Значна увага приділяється колективній творчій діяльності школярів, що сприяє зайнятості в позаурочний час, і має на меті виховання в них соціальної активності, допомагає їм реалізувати себе, самоствердитися, правильно й корисно для себе організувати свій вільний час.

       В школі проведено Місячник морально-правового виховання. Під час Місячника відбулися такі заходи:

 • заходи до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом та солідарності з людьми інфікованими СНІДом;
 • випуск  тематичних газет, плакатів, стіннівок;
 • співпраця зі шкільною  бібліотекою (захід «Протидія торгівлі людьми»);
 • до Міжнародного дня інвалідів класні години «Дивіться на нас, як на рівних», уроки доброти та милосердя;
 • слайд-проект «Добро і милосердя єднають серця»;
 • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;
 • на базі шкільної бібліотеки виставка літератури «Право і закон»;
 • тематичні класні години: «Твої права та обов'язки». Конвенція ООН про права дитини;
 • день правових знань та зустріч учнів школи з працівником правоохоронних органів (8-10 класи);
 • благодійні акції (допомога Українській армії та акція до дня Святого Миколая);
 • заняття з елементами тренінгу: «Формування навичок здорового способу життя засобами програми «Рівний-рівному»;
 • класні години «Здоровий спосіб життя – це модно!»;
 • засідання батьківського всеобучу «Булінг в учнівському середовищі»;
 • година спілкування «Конфлікти - причини виникнення та шляхи розв’язання»;
 • виховна години «Ми проти насилля», «Толерантність – шлях до успіху»;
 • перегляд відеоролику «Твори добро і воно повернеться до тебе»;
 • консультації для вчителів щодо роботи з учнями,які відносяться до групи ризику;
 • заняття з елементами тренінгу: «Вчимося бути толерантними», (6 кл.);
 • бесіди з елементами тренінгу: «Мудра поведінка під час конфлікту»;

      Велика увага в школі приділяється роботі з превентивного виховання:

 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;
 • проводився шкільний облік важковиховуваних підлітків та молодших школярів, які потребують допомоги, підтримки, організація відповідної психо-корекційної роботи з ними;
 • відвідування деструктивних сімей та робота з ними;
 • співпраця зі службою у справах дітей, медичними закладами, центром соціальної служби для молоді;
 • проводилась робота з педагогічним колективом школи (ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, бесіди, консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх).

         Протягом листопада-січня  класними керівниками 1-11 класів проведені роз’яснювальні бесіди серед учнів, та їх батьків щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій та аварій в умовах осінньо-зимового періоду та безпечного користування електричними та іншими нагрівальними приладами. Значна робота з превентивного виховання проводилася  соціальним педагогом школи.  Проведено: анкетування щодо паління та наркоманії в 8-9 класах, профілактичні бесіди «Вплив тютюну, алкоголю та наркотиків на організм, що розвивається». 

    В рамках державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», використовується один з основних напрямків формування особистісного «Я», допомога в самореалізації через роботу органу учнівського самоврядування ( козацької ради).

  У стінах рідної школи діти не тільки здобувають знання. Щоб допомогти учням повною мірою розкрити свій інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал, виховати їх громадянами, які мають активну життєву позицію, прагнуть взяти на себе відповідальність за суспільство, в якому вони живуть, підготувати їх до дійової участі в демократизації суспільства, в навчально-виховний процес було впроваджено систему учнівського самоврядування, провідними ідеями якої стали: організація пізнавальної, практичної, розвиваючої, соціальногромадської діяльності дітей та молоді; участь учнівської молоді у процесі виховання здорової, всебічно розвиненої особистості; захист прав та інтересів членів учнівського самоврядування; пріоритетність ігрових форм роботи з дітьми.

       Однією з ефективних форм розвитку соціальної активності учнів є їх залучення до участі у різноманітних міських та обласних конкурсах, які дозволяють розкривати творчі здібності за різними темами та напрямками.

      Отже, слід зазначити, що проведена робота в школі  в 2021/2022 навчальному році сприяла вихованню якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самого себе та знаходиться на належному рівні.

      Виходячи із загальношкільної виховної проблеми школи, головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, зміцненню фізичного здоров’я дітей, розвитку творчих здібностей для задоволення морально-духовних запитів через участь у різноманітних конкурсно-ігрових програмах, святах, фестивалях, створенню сприятливого психологічного мікроклімату,  створенню умов для задоволення соціальних проблем – залучення до активної творчої діяльності дітей всіх соціальних груп, їх оздоровлення та організація змістовного відпочинку під час канікул. У 2021/2022 н. р. слід продовжити працювати над вдосконаленням соціальної та  творчої активності учнів, самовихованням та самореалізацією учасників виховного процесу, здійсненням послідовності, наступності та єдності навчання й виховання.

 

 

2021-2022 навчальний рік був дуже складним через захворюваність  на COVID - 19 і введенням воєнного стану 24.02.2022 року у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Незважаючи на це, ми виконали все заплановане. Оновлення й зміцнення матеріальної бази школи протягом навчального року відбувалося відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення належних умов навчання і праці. Створена  навчально-матеріальна база дала можливість поліпшувати і удосконалювати роботу школи за оптимальним режимом. Так, готуючись до нового навчального року в режимі офлайн, розпочато ремонтні роботи у підвальному приміщенні з метою обладнання його як тимчасового укриття.